To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand november

31/10/2011
2011Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2012Januari | Februari | Maart | April

 

1

11

In de maand november zijn er 2 feestdagen: Allerheiligen en Wapenstilstand. De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan € 6.197,34 aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 november op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

F

Indien u gepensioneerde werknemers in dienst heeft, denk dan aan de maximale jaarlijkse inkomsten voor deze werknemers. U vindt deze bedragen terug bij de Sleutelbedragen voor werknemers, onder het trefwoord “Rustpensioen: toegelaten activiteiten 2011”.

7

Indien u gebruik maakt van BIZTAX, hebt u tot 7 november om uw aangifte in de vennootschapsbelasting in te vullen. Verlengd tot en met 10 november 2011.

14

Indien u een niet-inwoner bent, vergeet dan niet om uw aangifte in de personenbelasting op papier of via Tax-on-web uiterlijk op 14 november 2011 in te dienen. Meer informatie vindt u in ons artikel van 6 oktober 2011.

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274

15

De Duitse feestdag is (nog) geen officiële feestdag voor de werknemers

F

U wil volgend jaar de onderneming tijdelijk collectief sluiten? Denk dan nu aan de planning van de vakantiedagen.

21

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.

30

Nieuwe datum. Dit wordt de uiterste datum voor de aangifte in de personenbelasting voor de rijksinwoners die hun aangifte indienen via een mandataris die Tax-on-web gebruikt.


Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-10-2011