To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Detachering van personeel naar Frankrijk: verplicht digitale aangifte vanaf 1 januari 2017

29/12/2016

Bij detachering naar Frankrijk moeten een reeks formaliteiten vervuld worden. In de transportsector moet er een "attestering van detachering" worden opgemaakt[1]. Deze attestering zal vanaf 1 januari 2017 verplicht digitaal moeten gebeuren.

Principe

Elke onderneming die personeel detacheert naar een Franse onderneming moet sinds 1 juli 2016 een aantal verplichte formaliteiten vervullen en een aantal dwingende bepalingen van de Franse sociale wetgeving respecteren. De onderneming moet ook een vertegenwoordiger aanstellen.

Sancties

Doet de onderneming dit niet dan bestaat het pallet, afhankelijk van de situatie, uit volgende sancties: administratieve sancties, schorsing van de activiteiten tot maximum een maand, kwalificatie van de tewerkstelling als illegaal met strafrechtelijke sancties tot gevolg. De onderneming kan eventueel geurende maximaal 2 jaar op een zwarte lijst terechtkomen.

Digitale verklaring

Tot op heden gebeurde deze aangifte door middel van een modeldocument. Vanaf 1 januari 2017 moet de verklaring verplicht digitaal gebeuren via de website van SIPSI ('système d’information sur les prestations sur les services internationales'). U krijgt vervolgens een bevestigingsmail met het referentie nummer van uw aangifte.

Voor aangiftes die door middel van het modeldocument ingediend zijn is een overgangsfase voorzien: zij blijven geldig tot hun vervaldag, onder voorbehoud van eventuele wijziging aan de wettelijke bepalingen door de Franse overheid.

Denk er aan dat deze aangifte losstaat van de verplichting om A1 documenten voor te leggen in geval van controle, als bewijs dat uw werknemer ingeschreven is bij de sociale zekerheid.

Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om uw Legal advisor te contacteren.

 


[1] Deze verplichting geldt sedert 1 juli 2016 ten gevolge van de "wet Macron". Naast deze verplichting bestaat in de andere sectoren de verplichting om een "verklaring van detachering" af te leggen. Deze dient al sinds 1 oktober 2016 elektronisch te gebeuren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-12-2016