To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeiders - Vergeet de nieuwe formaliteiten van het begin van het jaar niet!

22/01/2013

Sinds de herziening van het Frans-Belgisch verdrag is de grensarbeidersregeling voor de Belgische rijksinwoners met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 afgeschaft. Hetgeen nu volgt, is dus enkel geldig voor de Franse grensarbeiders en hun werkgevers.

Alle grensarbeiders, oude of nieuwe aanvragers, moeten de jaarlijkse administratieve formaliteit van het attest 276Front/Grens vervullen vóór het eerste loon van 2013 uitbetaald wordt.

Het attest 276 Front/Grens, een onmisbaar fiscaal formulier

Het nieuw formulier 276 F/G dient gebruikt te worden voor de inkomsten toegekend vanaf 1 januari 2012.

De drie rubrieken van het formulier invullen en doen invullen

De Franse rijksinwoner die het fiscaal statuut van grensarbeider opeist, moet het formulier 276 Front/Grens op eigen initiatief invullen en doen invullen in twee exemplaren.

Vakken I, II en III van dat document moeten respectievelijk door de werknemer, de werkgever en de bevoegde Franse belastingdienst waarvan de grensarbeider afhangt, ingevuld worden.

De formulieren overmaken aan de Franse fiscus en aan de werkgever

Daarna moet het eerste exemplaar naar de Franse belastingdienst doorgestuurd worden terwijl het andere in het bezit van de werkgever moet blijven[1]. Het formulier moet vergezeld zijn van het of de documenten die een effectief verblijf in de grensstreek aantonen.

Seizoensgrensarbeider: een specifiek formulier 276 Front/Grens

Het gaat om een nieuwigheid sinds het begin van het jaar 2012: seizoensgrensarbeiders die dit statuut opeisen moeten op eigen initiatief een formulier 276 Front/Grens Seizoengrensarbeider invullen en doen invullen in twee exemplaren.

Tegen wanneer moet het formulier ingediend worden?

Het formulier 276 Front/Grens moet vóór de uitbetaling van het eerste loon van 2013 aan de werkgever overgemaakt worden.

Deze formaliteit is een absolute vereiste om het statuut van grensarbeider te behouden, aangezien het statuut van grensarbeider niet automatisch wordt verlengd.

En wat moet de werkgever in afwachting van het formulier doen?

Zolang de werknemer het ingevulde formulier niet aan de werkgever overgemaakt heeft, moet deze laatste (of zijn erkend sociaal secretariaat) bedrijfsvoorheffing inhouden en doorstorten alsof het om een niet-grensarbeider zou gaan.

De werkgever moet een overzicht van alle vertrekken uit de Belgische grensstreek bijhouden

Vanaf het begin van het jaar 2013 en gedurende het volledige belastbare tijdperk moet de werkgever dagelijks een overzicht bijhouden van de dagen waarop de werknemer de grensstreek in het kader van zijn activiteit verlaat. Dat overzicht moet ter beschikking van de belastingadministratie gehouden worden op de plaats waar de activiteit doorgaans uitgeoefend wordt.

Basisvoorwaarden voor het statuut van grensarbeider

De werkgever dient ervoor te zorgen dat de toepassingsvoorwaarden voor het statuut van grensarbeider tijdens het volledige belastbare tijdperk behouden blijven. We kunnen deze als volgt samenvatten:

    • de werknemer behoudt zijn enig duurzaam tehuis in de Franse grensstreek;
    • hij oefent zijn werkzaamheid in loondienst[2] in de Belgische grensstreek uit;
    • hij oefent zijn werkzaamheid in loondienst niet langer dan een bepaald aantal dagen per kalenderjaar buiten de Belgische grensstreek uit[3].

Zodra de werkgever vaststelt dat de voorwaarden niet langer vervuld zijn, zal hij zijn sociaal secretariaat moeten inlichten en de werknemer aan het gewone belastingstelsel moeten onderwerpen.

U wenst meer informatie?

Voor meer informatie hierover kan u onze fiche raadplegen in de rubriek Fiscaal/Info+/Grensarbeiders - Nieuwe regeling sinds 1 januari 2010.


[1] Om een geactualiseerd loonbeheer mogelijk te maken, raden we de werkgever niettemin aan om een kopie ten behoeve van het erkend sociaal secretariaat te bewaren.

[2] De werkzaamheid in loondienst moet niet voltijds uitgeoefend worden.

[3] Voor de jaren 2012 tot 2033 zijn dat 30 dagen per jaar.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-01-2013