To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Brexit: waar staan we nu?

16/07/2019

In maart 2017 besliste het Verenigd Koninkrijk om de Europese unie te verlaten met een opzegtermijn van 2 jaar. Oorspronkelijk was de Brexit dus voorzien op 29 maart 2019. Deze datum werd verschoven naar 31 oktober 2019 om de Britten toe te laten alsnog een deal te sluiten.

Na het ontslag van de Britse premier Theresa May lijkt de kans op zo een deal opnieuw te smelten als sneeuw voor de zon.

De gevolgen van een "no-deal"

Als het Verenigd Koninkrijk er niet in slaagt om een deal met de Europese unie te sluiten worden ze vanaf 1 november 2019 gezien als een niet EU-land.

Het Verenigd Koninkrijk zal dan met elk Europees land afzonderlijk een akkoord moeten proberen sluiten om haar rechten, zoals het vrij verkeer van goederen, diensten en personen, te vrijwaren.

België neemt maatregelen

Om de gevolgen van een "no-deal" op te vangen heeft België onlangs een Brexit-noodwet afgesloten. Deze wet voorziet maatregelen voor de sociale zekerheid en het verblijf en de toegang tot de Belgische arbeidsmarkt in geval van een "no-deal" met de Europese unie.

De bepalingen van deze wet gelden tot 31 december 2020 (eventueel verlengbaar) en op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk gelijkwaardige maatregelen voor EU-onderdanen neemt.

Sociale zekerheid

Tot 31 december 2020 zal België de Europese regels inzake de sociale zekerheid verder toepassen op de Britten die in België werken. Een Brit die dus naar België gedetacheerd wordt blijft tot 31 december 2020 onder de Britse sociale zekerheid vallen. Bovendien zullen de opgebouwde rechten voor pensioen of werkloosheidsuitkeringen in het Verenigd Koninkrijk mee in rekening worden genomen om het pensioen of de werkloosheidsuitkeringen in België te bepalen.

Sommige takken van de sociale zekerheid, zoals de gezinsbijslag, zijn sinds de zesde staatshervorming overgedragen aan de deelstaten. De deelstaten moeten dus hiervoor zelf maatregelen treffen. 

Werken in België

Britten die reeds in België wonen en werken mogen dit verder doen tot 31 december 2020 en dit zonder toelating tot de arbeid (arbeidskaart of single permit).

En de gewesten?

Ook Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben ondertussen maatregelen getroffen.

Om de overgang minder zwaar te maken, voorzien de gewesten een vrijstellingen voor de Britten die na de terugtrekking, hier minder dan 90 kalenderdagen komen werken. In dit geval hebben zij geen arbeidskaart (als werknemer) of beroepskaart (als zelfstandige) nodig. Deze vrijstelling geldt tot 31 december 2020 en op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk gelijkwaardige maatregelen voor EU-onderdanen neemt.

Indien de Britten langer dan 90 kalenderdagen willen werken na de terugtrekking van de Verenigde Koninkrijk, zullen ze wel over een single permit/arbeidskaart[1] of beroepskaart nodig hebben.

De wetteksten treden in werking op de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder akkoord en gelden tot 31 december 2020.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de arbeidskaarten/single permit? Neem gerust contact op met uw Legal Advisor.

 


[1] Raadpleeg onze artikelenreeks over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers voor meer informatie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-07-2019