To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Europees platform tegen zwartwerk

29/02/2016

In 2014 besliste de Europese Commissie Werk en Sociale zaken om de gezamenlijke strijd tegen zwartwerk aan te gaan door de oprichting van een Europees platform tegen zwartwerk.

Op 20 november 2015 werd een overeenstemming bereikt over deze tekst en nu heeft ook het Europees parlement groen licht gegeven.

Doelstelling

Dit platform moet zorgen voor een betere samenwerking tussen de lidstaten en een vlottere uitwisseling van informatie tussen de verschillende inspectiediensten aanmoedigen.

Oneerlijke concurrentie en zwartwerk zorgen ervoor dat er jaarlijks in heel Europa heel wat banen verloren gaan, en bovendien zijn de sociale- en arbeidsrechten van de zwartwerkers niet gegarandeerd.

De oprichting van dit platform is dus een eerste stap in de goede richting naar een betere samenwerking tussen de lidstaten op dit vlak.

Ook op nationaal vlak werden maatregelen om sociale fraude te bestrijden genomen, waaronder het meldpunt voor sociale fraude dat sinds oktober 2015 werd opgericht.

Krijgt u sociale inspectie over de vloer?

Geen paniek! Securex organiseert een praktisch seminarie met "experts van het terrein", waarin de volgende thema’s aan bod komen:

 • Wie mag een inspectie uitvoeren?
 • Op welke basis?
 • Hoe bereidt u zich voor op het bezoek van een sociaal inspecteur?
 • De bevoegdheden van een sociaal inspecteur
 • Uw rechten en plichten tijdens een sociale inspectie
 • Wat doen en niet doen: de controle niet belemmeren
 • Na de inspectie: sancties en beroepsprocedures
 • Enkele richtlijnen en tips & tricks

Het seminarie “De sociale inspectie in de praktijk” vindt plaats in de namiddag op:

 • 15 maart 2016 in Gent
 • 18 maart 2016 in Kortrijk (Kuurne)
 • 22 maart 2016 in Antwerpen

Inschrijven kan via onze website (klikken op Training & Seminars/Kalender en vervolgens het seminarie van uw voorkeur selecteren).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-02-2016