To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand augustus

31/07/2012
2012Maart | April | Mei | Juli | Augustus | Oktober | November | December
2013Januari | Februari

1

De middenstandsleerlingen en –stagiairs in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen vanaf 1 augustus een hogere vergoeding indien ze tijdens het voorbije schooljaar voor hun examens geslaagd zijn. Wanneer ze geslaagd zijn, moet immers reeds het barema van het volgende jaar op hen toegepast worden. U vindt de nieuwe bedragen op Lex4You.

F

Bij het begin van elke maand dient te worden nagegaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden. U kunt deze informatie terugvindend in de rubriek Sectoraal/Index. U kan er ook de indexprognoses per sector terugvinden. Aarzel ook niet om aan uw Client Advisor te vragen om u in te schrijven voor de FlasHR. Op die manier wordt u automatisch verwittigd van de loonaanpassingen in uw sector.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan 6.197,34 euro aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 augustus op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

14

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

F

U wenst de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor de tewerkstelling van studenten gedurende de zomervakantie te genieten? Lees onze artikelen van 1 tot 15 juni 2012 . Denk eraan onze typeovereenkomst beschikbaar op Lex4You (Modelcontracten) te gebruiken. U vindt alle info over studentenarbeid ook in onze informatiefiches "Studenten".

15

15 augustus, O.L.V. Hemelvaart, is een wettelijke feestdag. De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen.

F

Een vrijstelling van de RSZ-bijdragen voor maximaal 25 werkdagen per burgerlijk jaar bestaat voor diegenen die in de socio-culturele sector tewerkgesteld zijn (bijvoorbeeld als monitor of assistent op een speelplein...). Lees hiervoor ons artikel.

20

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.

F

Indien u gelegenheidsarbeiders in de tuin- of landbouwsector tewerkstelt, kunt u een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen genieten. Lees ons artikel  en aarzel niet uw legal advisor/consultant te contacteren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-07-2012