To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Benaming verblijfsvergunning niet-EER onderdanen gewijzigd

28/10/2021

Sinds 11 oktober zijn sommige verblijfsvergunningen van onderdanen van derde landen gewijzigd. Het gaat enkel om de benaming en de beginletter op die vergunningen. Daarnaast werd ook de lay-out gewijzigd. Die wijziging was nodig om de documenten aan te passen aan de nieuwe modellen van de EU.

De regels over de mogelijkheid om in België te werken met de verblijfsvergunning, wijzigen niet. Om na te gaan of een potentiële werknemer voor u mag werken, moet u nog steeds de achterzijde van de verblijfsvergunning controleren. Daar wordt vermeld of de persoon al dan niet in België mag werken.

 

Wie is onderdaan van een derde land?

Onderdanen van een derde land, of derdelanders zoals ze ook wel worden genoemd, zijn personen die:

 

Welke benamingen wijzigden op 11 oktober?

Van de A, B, F en F+ vergunningen wijzigde de benaming. En bij de C en D vergunningen veranderde niet alleen de benaming, maar ook de beginletter die het type van de vergunning aanduidt:

Vergunningen afgeleverd vóór 11/10/2021

Vergunningen afgeleverd vanaf 11/10/2021

A. Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - Tijdelijk verblijf

A. Beperkt verblijf

B. Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

B. Onbeperkt verblijf

C. Identiteitskaart voor vreemdeling

K. Vestiging (vergunningen afgeleverd vanaf 11/10/2021 zijn 10 in plaats van 5 jaar geldig)

D. EU-langdurig ingezetene

L. EU-langdurig ingezetene (vergunningen afgeleverd vanaf 11/10/2021 zijn 10 in plaats van 5 jaar geldig)

F. Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F. Familielid EU Art. 10 RL 2004/38/EG

F+. Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F+. Familielid EU Art. 20 RL 2004/38/EG (vergunningen afgeleverd vanaf 11/10/2021 zijn 10 in plaats van 5 jaar geldig)

De vergunningen die vóór 11 oktober 2021 uitgereikt werden, blijven geldig tot het einde van de geldigheidsduur die erop wordt vermeld. Enkel de F en F+ kaarten die op 4 augustus 2026 nog geldig zijn, moeten ten laatste op 3 augustus 2026 vervangen worden.

Een potentiële werknemer die zich bij u aanbiedt met een vergunning die vóór 11 oktober 2021 werd uitgereikt, moet dan ook geen nieuwe vergunning aanvragen. Hij of zij kan met dat document in uw onderneming werken, als dit mogelijk is op basis van de toegang tot de arbeidsmarkt.

 

En wat met de andere verblijfsdocumenten voor derdelanders?

De benaming van de H-kaart (de Europese Blauwe kaart), M-kaart (voor Britse onderdanen na de Brexit) en de N-kaart (voor Britse grensarbeiders na de Brexit) wijzigt niet. De lay-out van die kaarten werd wel gewijzigd zodat die aangepast is aan de nieuwe Europese modellen.

Een overzicht van de nieuwe modellen vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingen zaken.

 

Hebben deze wijzigingen invloed op de toegang tot de arbeidsmarkt? 

Neen. De regels over de toegang tot de arbeidsmarkt wijzigen niet.

Op de achterzijde van de vergunningen wordt nog steeds “Toegang tot de arbeidsmarkt” vermeld. Daarbij zijn de volgende opties mogelijk:

  • Toegang tot de arbeidsmarkt: onbeperkt
  • Toegang tot de arbeidsmarkt: beperkt
  • Toegang tot de arbeidsmarkt: neen
  • Toegang tot de arbeidsmarkt: werk zoeken (voor studenten die een aanvraag doen om nog één jaar na hun studies in België te verblijven)

Meer info over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de toegang tot de arbeidsmarkt, vindt u in onze dossiers op Lex4You:

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u specifieke vragen over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, dan kunt u terecht bij ons team van international mobility via international.mobility@securex.eu.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-10-2021