To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuws van de ministerraad

10/10/2016

Op 30 september en op 7 oktober 2016 heeft de ministerraad enkele beslissingen genomen die u aanbelangen.  Wij komen binnenkort in detail terug op de belangrijkste punten.

Werden door de ministerraad goedgekeurd:

  • in tweede lezing, een voorontwerp van wet met verschillende bepalingen over detachering van werknemers (omzetting van de Europese richtlijn in België);
  • een voorontwerp van wet dat instemt met de overeenkomst tussen België en Marokko over de sociale zekerheid;
  • een voorontwerp van wet dat een aantal principes in het Belgische recht invoert over het bepalen van het recht dat, bij een wetsconflict, van toepassing is op de arbeidsovereenkomst van de werknemers die een transportactiviteit uitoefenen;
  • een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de pensioenen;
  • een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit over het omzetten van de amendementen van het verdrag over de maritieme arbeid in het Belgische recht.

Meer info?

Meer details over deze ontwerpen vindt u op de website van de ministerraad.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-10-2016