To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe richtlijn betreffende toegang tot verblijf en werk

28/02/2012

België heeft van Europa nieuwe taken gekregen. Het Europees Parlement heeft immers een nieuwe richtlijn over verblijf en werk voor onderdanen uit derde landen goedgekeurd.

Doelstellingen van de richtlijn

Deze richtlijn[1]:

    • stelt dat onderdanen van derde landen via één enkele aanvraagprocedure één enkele vergunning moeten kunnen krijgen om zowel op het grondgebied van een lidstaat te verblijven als te werken;
    • legt een gemeenschappelijk pakket rechten vast voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.

Deze richtlijn mag niet verward worden met de richtlijn die één enkele werk- en verblijfsvergunning voorziet voor hoogopgeleid personeel (blauwe kaart).

Omzetting

De lidstaten hebben tot 25 december 2013 om deze richtlijn om te zetten. Zal België een goede leerling zijn? Wij houden u op de hoogte![1] Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 (Publicatieblad van de Europese Unie van 23 december 2011). Zij treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-02-2012