To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw 'to do's' voor de maand september

31/08/2011
2011Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
2012Januari | Februari

1

De leerlingen met een socioprofessionele inschakelingsovereenkomst in de Franse Gemeenschap krijgen vanaf 1 september een hogere vergoeding indien ze tijdens het voorbije schooljaar voor hun examens geslaagd zijn. Wanneer ze geslaagd zijn, moet immers reeds het barema van het volgende jaar op hen toegepast worden. U vindt de bedragen op onze portaalsite www.securex.eu (Lex4You/Barema's en Bedragen/Sleutelbedragen/Werknemers/trefwoord “Leerlingen in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”).

F

Bij het begin van elke maand dient te worden nagegaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden. U kunt deze informatie terugvindend in de rubriek Sectoraal/Index. U kan er ook de indexprognoses per sector terugvinden. Aarzel ook niet om aan uw Client Advisor te vragen om u in te schrijven voor de FlasHR. Op die manier wordt u automatisch verwittigd van de loonaanpassingen in uw sector.

F

Het schooljaar begint opnieuw en sommige van uw werknemers vragen betaald educatief verlof. Binnenkort meer info op www.securex.eu.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan € 6.197,34 aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 september op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

F

Wenst u een student aan te nemen tijdens de maand september? Om van de voordelige RSZ-bijdragen te kunnen genieten, moeten bepaalde regels nageleefd worden. U vindt meer informatie op Lex4You/Sociaal/Actuele thema's/Studenten.

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

15

Dit is ook de uiterste datum om de aangifte vennootschapsbelasting bij de fiscale administratie in te dienen, indien het boekjaar werd afgesloten op 31 december 2010. Voor diegenen die van het systeem BIZTAX (voorheen VENSOC genoemd) gebruik maken, werd de uiterste datum naar 13 oktober 2011 verschoven.

20

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.

27

Het feest van de Franse Gemeenschap is (nog) geen officiële feestdag voor de werknemers.


Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-08-2011