To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe mobiele toepassingen voor de strijd tegen de sociale dumping

15/03/2017

Op 7 maart 2017 hebben de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude en de minister van Financiën, in samenwerking met de RSZ en de FOD Financiën, twee nieuwe, gebruiksklare en gebruiksvriendelijke, mobiele toepassingen voorgesteld die de eerlijke concurrentie tussen de ondernemingen moeten bevorderen:

  • een app Correcte ondernemer (check onderaannemers), en
  • een app Correcte werknemer (check Limosa).

App Correcte ondernemer

De staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude preciseerde dat, dankzij deze toepassing, de Belgische ondernemers in een oogopslag zullen kunnen controleren of een Belgische of buitenlandse onderneming of werknemer in regel is met de sociale wetgeving. Deze vereenvoudiging zal bijdragen in de strijd tegen de sociale fraude en de sociale dumping.

Waarover gaat het?

De gebruiker zal kunnen nagaan of zijn medecontractant sociale of fiscale schulden heeft. Onze reglementering heeft immers een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden ingesteld. Volgens dit mechanisme is de opdrachtgever (of de aannemer) die een beroep doet op een aannemer (of een onderaannemer) die, bij de sluiting van de overeenkomst en/of bij de betaling van de factuur, sociale of fiscale schulden heeft, in principe hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van deze schulden. Dit mechanisme vindt voornamelijk, maar niet uitsluitend, toepassing in de bouwsector.

Wanneer de betrokken opdrachtgever of aannemer zijn inhoudingsplicht nakomt, met name wanneer hij een bepaald bedrag van de factuur inhoudt en doorstort aan de bevoegde administratie, kan hij aan het mechanisme van hoofdelijke aansprakelijkheid ontsnappen.

Het is dus van belang om correct geïnformeerd te zijn, en dat is de reden waarom deze nieuwe toepassing werd ontwikkeld. Concreet werkt de applicatie zo: de opdrachtgever (of de aannemer) geeft het ondernemingsnummer van de onderaannemer in. Als er een probleem is, verschijnt er op het scherm een rode indicator. Dan is de inhoudingsplicht van toepassing en moet de onderneming een bepaald percentage van de factuur inhouden en aan de RSZ en/of de fiscus doorstorten.

Meer informatie over de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden vindt u op Social/Info +. Binnenkort zult u met deze app ook de loonschulden kunnen controleren!

App Correcte werknemer of ‘Check Limosa’

Het persbericht[1] geeft aan dat deze mobiele toepassing van de RSZ de Belgische ondernemingen in staat zal stellen om in real time te checken of een buitenlandse onderaannemer wel degelijk de regels volgt en, bijvoorbeeld, over een geldig ‘L1-document’ beschikt.

Dat is het document dat bewijst dat een uitgezonden buitenlandse werknemer of zelfstandige wel degelijk aangemeld is bij de Belgische autoriteiten en derhalve overeenkomstig de Europese detacheringsregels twee jaar in België mag werken. De toepassing biedt ook de mogelijkheid na te gaan hoe lang de werknemer nog mag werken. Via deze toepassing kan met andere woorden nagegaan worden of er een Limosa-aangifte werd ingediend.

Voor meer informatie over Limosa, consulteer onze rubriek Info+/verplichtingen van de buitenlandse werkgever.

Deze toepassingen zijn nuttig voor de ondernemers, maar ook voor de inspectiediensten. Dankzij deze toepassingen wordt de informatie gecentraliseerd en kunnen de inspectiediensten, via datamining, meer gerichte controles uitvoeren.

 


[1] Persbericht van de Ministerraad van 7 maart 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-03-2017