To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

België en Tunesië werken samen binnen de sociale zekerheid

31/05/2017

België heeft een nieuw socialezekerheidsverdrag gesloten met Tunesië[1].  Vooraleer het in werking kon treden, moesten nog enkele formaliteiten vervuld worden. Dit is nu gebeurd. Het nieuwe verdrag is van kracht vanaf 1 mei 2017[2].

Doel van een socialezekerheidsverdrag

Ter herinnering, bilaterale verdragen bepalen welke wetgeving van toepassing is wanneer iemand in het land waarmee het verdrag gesloten is, gaat wonen, werken of studeren.  Ze vermijden op die manier een dubbele onderwerping.

Daarnaast zorgen ze er ook voor dat de in het ene land opgebouwde socialezekerheidsrechten behouden of overgedragen kunnen worden. Kortweg vergemakkelijken ze de overgang van een socialezekerheidsstelsel naar een ander en regelen ze het specifieke geval van detachering.

Het specifieke geval van detachering

In principe is een werknemer steeds onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar hij tewerkgesteld is, ongeacht zijn nationaliteit, zijn woonplaats of de plaats waar de werkgever gevestigd is. Wanneer een werknemer die in België werkt, een tijdelijke opdracht in een ander land gaat uitoefenen, leidt dit principe er dan ook toe dat de werknemer voor die bepaalde periode van socialezekerheidsstelsel verandert.

Om deze wijziging, en alle administratieve rompslomp die ermee gepaard gaat, te vermijden, heeft België reeds met verschillende landen socialezekerheidsverdragen gesloten waarin overeengekomen wordt dat de werknemer tijdens een dergelijke tijdelijke uitzending toch aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen kan blijven. Omgekeerd zal de buitenlandse werknemer die tijdelijk naar België komt, hier ook niet onderworpen worden.

Waarom een nieuw verdrag met Tunesië?

België had al ongeveer 40 jaar een socialezekerheidsverdrag met Tunesië, en het werd tijd om dit aan te passen.  Zo behandelt het verdrag voortaan ook het stelsel van de zelfstandigen (indertijd bestond er nog geen zelfstandigenstelsel in Tunesië) en worden nu alle takken van de sociale zekerheid beoogd.

Meer info?

Wenst u te weten wat er exact in de verdragen opgenomen is, dan kan u deze kunnen raadplegen in de rubriek “Belgische wetgeving” op de website van de FOD Justitie.  U vult hiervoor in de zoekmotor de naam van het land in dat u zoekt, evenals de woorden "verdrag" en "sociale zekerheid".  U kan uiteraard ook steeds hulp vragen aan uw Legal advisor.

 


[1] Het oude verdrag werd reeds in 2013 verlengd.

[2] De wet tot goedkeuring van dit verdrag verscheen op 23 mei 2017 in het Belgisch staatsblad, eerste editie. De regio’s hadden reeds hun goedkeuring gegeven voor de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-05-2017