To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Internationale Arbeidsorganisatie creëert NORMLEX

03/05/2012

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft op 12 februari 2012 een nieuwe databank genaamd NORMLEX gelanceerd.

Wat vindt men in Normlex ?

Normlex bevat zowel internationale normen inzake arbeidsrecht als nationale regels inzake arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Zijn ook beschikbaar de ratificatie-instrumenten van de overeenkomsten van de IAO, de commentaren van de controleorganen van de IAO en de sleuteldocumenten van de IAO.

Een tool binnen ieders bereik

Normlex is voor iedereen toegankelijk en is beschikbaar in het Frans, Engels en Spaans. Het blijkt relatief gemakkelijk te zijn om te gebruiken. De databank heeft een gebruikershandleiding die de specifieke kenmerken van elk type internationale arbeidsnorm uiteenzet.

Bijzonder aan het systeem is de mogelijkheid om de documenten te raadplegen per land en per bijzonder onderwerp.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-05-2012