To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Februari in de kijker

28/02/2011
2010
2011Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli

De indexcijfers van de maand februari zijn de volgende:

Basis

2004

96

88

Gezondheidsindex

115,05

130,89

157,81 (*)

Indexcijfer van de consumptieprijzen

116,33 (**)

133,70

164,08

Gemiddelde van de laatste 4 maanden (gezondheidsindex)

114,21

   

(*) Indexcijfer voor de Formule Walkiers.

(**) Indexcijfer voor de Formule Claeys.

Ter herinnering: de gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen, de index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-02-2011