To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeiders - De laatste verplichtingen van 2011 tegen 31 maart 2012!

21/03/2012

Hoewel u al volop bezig bent met de administratieve formaliteiten in de grensarbeidersregeling voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012)[1], moeten er voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) nog enkele laatste wettelijke formaliteiten afgehandeld worden.

Verzending van formulier 276 Front/Grens tegen 31 maart 2012!

De werkgever moet de fiscus voor de inkomsten van het jaar 2011 op zijn laatst op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin die inkomsten verkregen zijn (31 maart 2012 dus) de volgende documenten bezorgen:

    • een correct ingevuld exemplaar van het formulier 276 Front/Grens en de documenten die de daadwerkelijke bewoning van een woning in de grensstreek bewijzen[2];
    • het attest van de werkgever waarin uitdrukkelijk bevestigd staat dat de werknemers niet gedurende meer dan 30 dagen (of 15 procent van de gewerkte dagen in het geval van seizoensgrensarbeiders) buiten de Belgische grensstreek hebben gewerkt;
    • een lijst met de exacte data waarop de werknemer de grensstreek verlaten heeft, ongeacht of dat te maken had met zijn werk, en de redenen daarvoor;
    • een lijst van de werknemers die in de loop van het inkomstenjaar voor het eerst aanspraak maken op de grensarbeidersregeling[3].

Dit jaar valt 31 maart op een zaterdag. Dit betekent dat de uiterste indiendatum verschoven wordt naar de eerstvolgende werkdag, zijnde maandag 2 april 2012.

Vermelding op de fiche 281.10 van de dagen dat de grensstreek verlaten werd

De schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing mag niet vergeten om op de individuele (belasting)fiche 281.10 van de werknemer het aantal dagen te vermelden dat de Belgische grensstreek verlaten werd.

Opgepast voor sancties …

We willen er nog eens op wijzen dat wanneer de hierboven vermelde verplichtingen niet worden nageleefd de werknemer het voordeel van de grensarbeidersregeling kan verliezen en zowel de werkgever als de werknemer hoge geldboetes opgelegd kunnen krijgen.

Wilt u hier meer over weten?

Wenst u meer informatie over alle verplichtingen die de verschillende partijen (werkgever en werknemer) moeten nakomen of wil u een volledige uitleg over dit onderwerp, surf dan naar onze fiche "Grensarbeiders – Nieuwe regeling sinds 1 januari 2010" in de rubriek Fiscaal/Info+/.


[1] Zie onze fiscaal artikel van 16 januari 2012.

[2] Art. 5 van de instemmingswet van 7 mei 2009.

[3] Circulaire nr. Ci.R9.F/602.029 (AOIF nr. 7/2010) van 27 januari 2010.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-03-2012