To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wereldkampioenschap voetbal - Uw werknemers reizen naar Rusland om met klanten een match bij te wonen

13/06/2018

Over één dag wordt het startschot gegeven voor het wereldkampioenschap voetbal. Bij zulke events gebeurt het vaak voor bedrijven hun klanten aanbieden om voor hun rekening een wedstrijd bij te wonen. Misschien ook bij uw bedrijf? Samen met een klant een wedstrijd van de Rode Duivels bijwonen kan immers het zakendoen ten goede komen.

Ook een andere situatie kan zich voordoen: uw werknemer heeft beslist om een wedstrijd bij te wonen en neemt de gelegenheid te baat om in het kader van zijn functie enkele taken uit te voeren bij Russische bedrijven of partners...

Als uw werknemers de reis naar Rusland in het kader van hun functie ondernemen, en niet enkel in een strikt privékader, rijzen bepaalde vragen...

Sociale zekerheid: detachering of geen detachering

Detachering is een regeling uit de sociale zekerheid waarbij een werknemer bij een tijdelijke opdracht in een ander land aangesloten blijft bij de sociale zekerheid in het land van herkomst. Die regeling kan echter enkel worden opgestart binnen de Europese Economische Ruimte of tussen landen die een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid hebben gesloten.

België heeft geen dergelijke overeenkomst gesloten met Rusland. Dan is de nationale wetgeving van elk land van toepassing. Hierbij rijzen twee vragen:

  • Is de werknemer tijdens zijn opdracht in Rusland nog bij de Belgische sociale zekerheid aangesloten?
  • Wordt de werknemer tijdens zijn opdracht aangesloten in Rusland?
Belgische sociale zekerheid

Wanneer een Belgische werknemer een professionele opdracht uitvoert in een land waarmee geen socialezekerheidsovereenkomst werd gesloten, valt hij in principe niet onder de Belgische sociale zekerheid. Hij kan zich zelfs niet op vrijwillige basis aansluiten. Voor kortdurende opdrachten geldt echter een uitzondering.

De werknemer blijft immers gedurende maximaal 6 maanden verplicht aangesloten bij de Belgische sociale zekerheid als aan 3 voorwaarden is voldaan:

  • de werknemer verricht kortdurende opdrachten in Rusland (maximaal 6 maanden);
  • de werknemer voert de opdracht in het buitenland uit voor rekening van zijn werkgever;
  • tijdens die periode draagt de werknemer niet bij tot de vrije overzeese socialezekerheidsverzekering die sinds 1 februari 2017 door de RSZ wordt georganiseerd.

Hiervoor moet geen enkele formaliteit worden verricht bij de RSZ.

Russische sociale zekerheid?

Het feit dat de werknemer verplicht aangesloten blijft in België stelt hem echter niet automatisch vrij van de verplichtingen inzake sociale zekerheid in Rusland. Ga dus zeker bij de plaatselijke autoriteiten na of u specifieke verplichtingen moet naleven.

Arbeidsovereenkomst: bijlage aanbevolen...

We raden u aan om een bijlage bij de arbeidsovereenkomst van uw werknemer op te stellen die de praktische modaliteiten van de zakenreis naar Rusland regelt: terugbetaling van kosten, enz.

... en zelfs verplicht bij een opdracht die langer dan een maand duurt

Als de werknemer langer dan een maand aan de slag gaat in een ander land, moet de werkgever hem vóór zijn vertrek een - papieren of elektronisch - document bezorgen met de volgende gegevens[1]:

  • de periode dat in het buitenland wordt gewerkt;
  • de munt waarin het loon wordt uitbetaald;
  • de eventuele voordelen die verband houden met de opdracht in het buitenland;
  • eventueel, de repatriëringsvoorwaarden voor de werknemer.

 


[1] Artikel 20bisvan de wet van 3 juli 1978.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-06-2018