To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De Brexit nadert: vraag tijdig een single permit aan voor nieuwe Britse werknemers

05/11/2020

Bijna 4 jaar nadat het Verenigd Koninkrijk meedeelde dat het de EU wil verlaten, loopt de overgangsperiode van de Brexit ten einde. Dat heeft ook gevolgen voor werkgevers die vanaf 1 januari 2021 een nieuwe Britse werknemer in dienst willen nemen.

Werft u een Britse werknemer aan die vanaf 1 januari 2021 in België komt wonen en werken? Dan moet u meestal een single permit of arbeidsvergunning- en kaart aanvragen. U kan die aanvraag indienen sinds 1 november 2020.

In dit artikel ontdekt u wanneer die aanvraag nodig is.

 

Wat met uw werknemers die in 2020 al voor u werken?

Voor uw Britse werknemers die in 2020 al voor u werken, verandert er niets.

Elke Brit met een verblijfsvergunning die op 31 december 2020 nog geldig is, mag ook na die datum in België blijven wonen en werken.

Zij moeten wel een specifiek verblijfsdocument aanvragen bij de gemeente.

Als uw Britse werknemer ook in België woont, moet hij een M-kaart aanvragen in de gemeente waar hij woont.

Woont hij in een andere lidstaat en is hij dus grensarbeider? Dan moet hij een N-kaart aanvragen in de gemeente waar hij werkt.

Normaal zullen Britse onderdanen daarvoor persoonlijk gecontacteerd worden. Heeft uw werknemer nog niets gehoord van zijn gemeente, dan kan hij best even contact met hen opnemen.

 

Wat als een Brit vanaf 1 januari 2021 bij u komt werken?

Overweegt u een Brit aan te werven om vanaf 1 januari 2021 voor u te werken? En heeft die werknemer nog geen verblijfsvergunning in België of een andere EU-lidstaat (het Verenigd Koninkrijk niet meegerekend uiteraard)?

Dan moet u afhankelijk van de situatie:

  • Ofwel een single permit
  • Ofwel een arbeidsvergunning en arbeidskaart

aanvragen voor die werknemer.

Een arbeidsvergunning- en kaart is nodig als de werknemer maximaal 90 dagen in België verblijft en werkt.

Een single permit is nodig als de werknemer meer dan 90 dagen in België zal verblijven en werken.

In sommige situaties of voor sommige werknemers is de aanvraag voor een single permit of een arbeidsvergunning- en kaart niet vereist. De werknemers zijn dan vrijgesteld. Meer informatie over de aanvraag of vrijstelling vindt u in ons dossier over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Als u een aanvraag moet indienen, kan u dat sinds 1 november 2020 doen.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog vragen over de tewerkstelling van Britse onderdanen? Of wilt u hulp bij de aanvraag van een verblijfsvergunning of een single permit?

Dan kan u steeds het team internationale tewerkstelling van Securex contacteren. U kan dat doen via international.mobility@securex.eu.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-11-2020