To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Internationaal transport - Let op bij detachering!

26/06/2020

Hebt u een internationale transportonderneming? En detacheert u soms werknemers? Dan moet u heel wat formaliteiten naleven.

Het gaat dan niet enkel over administratieve verplichtingen. U moet ook rekening houden met bepaalde arbeidsvoorwaarden uit het gastland.

Zo moet u onder andere de arbeidsduur respecteren van het land waarnaar u de werknemers detacheert. In de meeste landen is de wetgeving over de detachering enkel bij cabotage van toepassing.

Wij geven u een beknopt overzicht van de belangrijkste formaliteiten.

Respecteer de arbeidsvoorwaarden van het land waarnaar u detacheert!

Bij detachering naar andere EU-lidstaten moet u de zogenaamde “harde kernvoorwaarden” van die lidstaat naleven. Dat betekent dat u bepaalde arbeidsvoorwaarden van dat land moet naleven.

Het gaat om de wettelijke regels over:

  • maximale werkperiodes en minimale rustperiodes;
  • minimum aantal betaalde vakantiedagen;
  • minimumlonen en de overurentoeslag;
  • voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers;
  • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
  • bescherming voor zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;
  • gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen en andere bepalingen over niet-discriminatie.

Het is natuurlijk mogelijk om de Belgische arbeidsvoorwaarden toe te passen als die voordeliger zijn voor uw werknemers.

Detacheringsattest

Als werknemers naar België worden gedetacheerd moet de werkgever een Limosa verklaring doen.

In andere landen werd een gelijkaardige formaliteit ingevoerd. Zo moet bij detachering in Frankrijk in de transportsector bijvoorbeeld een ‘detacheringsattest’ worden opgesteld[1]. Dit attest moet verplicht worden opgesteld via de SIPSI-website [2].

Ook andere landen zoals Italië, Oostenrijk, ... leggen gelijkaardige formaliteiten op. Zo wil men een betere controle van de gedetacheerde werknemers in het gastland mogelijk maken.

A1-document of ander detacheringsformulier

Als u uw werknemers naar een andere EU-lidstaat detacheert moet u steeds een A1-document aanvragen. Hiermee kunnen u en uw werknemers in het buitenland bewijzen dat de Belgische sociale zekerheid op hen van toepassing is.

Overtredingen worden in de meeste landen zwaar bestraft. U kan die boetes vermijden door het A1-document met uw werknemers mee te geven.

Het is dus aangeraden om dit document steeds in de vrachtwagen zelf te leggen!

Verbindingspersoon of vertegenwoordiger van de vennootschap

In verschillende landen zoals Frankrijk en Nederland is het verplicht om een vertegenwoordiger aan te stellen als u een werknemer naar die landen detacheert. Vraag steeds na of u die verplichting hebt als u een werknemer naar een EU-lidstaat detacheert.

Documenten voor de inspectiediensten

In veel EU-lidstaten moet u ook nog bijkomende documenten voorzien wanneer u werknemers detacheert. U of uw verbindingspersoon zal die documenten moeten kunnen voorleggen bij een inspectie. De meeste landen hebben die maatregelen genomen om de controle van de situatie van gedetacheerde werknemers te verbeteren.

Hoe kan Securex u helpen?

Zoals u ziet is het detacheren van een werknemer tamelijk complex. Zeker als uw chauffeurs naar verschillende landen rijden.

Bent u bang één of andere formaliteit over het hoofd te zien? Geen nood! Voor gedetailleerde info over detacheringen kan u steeds terecht bij ons gespecialiseerd team. U kan hen contacteren via international.mobility@securex.eu.

 


[1] De andere sectoren moeten een detacheringsaangifte verrichten.

[2] Système d’information sur les prestations de service internationales (Informatiesysteem over internationale dienstverrichtingen).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-06-2020