To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kalender - Uw "to do's" voor de maand februari

31/01/2012
2011Oktober | November | December
2012Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juli | Augustus

1

De NMBS verhoogt de tarieven van de abonnementen elk jaar op 1 februari. Om te weten of deze wijziging gevolgen heeft voor uw tussenkomst in de vervoerskosten, lees ons artikel van 25 januari op Lex4You.

1

De sociale uitkeringen en bepaalde lonen in de privésector worden op 1 februari geïndexeerd. Meer informatie op onze website www.securex.eu.

F

Bij het begin van elke maand dient u na te gaan of de lonen van uw werknemers niet aangepast moeten worden. U kan deze informatie terugvinden in de rubriek Sectoraal/Index. U kan daar eveneens de indexprognoses per sector terugvinden. Aarzel ook niet om aan uw Client advisor te vragen om u in te schrijven voor onze FlasHR. Via deze weg ontvangt u automatisch een bericht indien in uw sector een loonsverhoging voorzien is.

5

Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan € 6.197,34 aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 februari op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ.

15

Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte 274.

F

De krokusvakantie begint op 20 februari. Binnenkort zal u een artikel over het gewaarborgd loon na een wintersportvakantie op Lex4You vinden.

20

Dit is de uiterste datum voor het inleveren van uw BTW-aangifte via het INTERVAT-systeem en voor het betalen ervan.

29

De fiscale fiches moeten ten laatste op 29 februari 2012 ingediend worden met uitzondering van de fiche 281.50 die pas tegen 30 juni 2012 overgemaakt moet worden. Zie ons artikel van 23 januari 2012.


Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-01-2012