To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Te warm om te werken?

05/29/2017

We worden momenteel geconfronteerd met hittegolftemperaturen. Voor de vakantiegangers is de zon een aangenaam gezelschap, maar voor zij die moeten werken, kan het zwaar vallen. Waar moet u aan denken om het welzijn van uw werknemers te garanderen? Wat zijn uw verplichtingen? U ontdekt het hier.

Risicoanalyse

U dient een algemene risicoanalyse te maken van de thermische omgevingsfactoren op de werkvloer, of ze nu van klimatologische, dan wel van technologische aard zijn[1]. Hierbij moet u rekening houden met de volgende factoren:

 • luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en luchtstroomsnelheid;
 • thermische straling;
 • fysieke werkbelasting;
 • gebruikte werkmethodes en arbeidsmiddelen;
 • werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Actiewaarden bij blootstelling aan warmte

Indien werknemers arbeid moeten verrichten bij ernstige warmte, moeten maatregelen genomen worden in functie van de WBGT-index[2] en de fysieke werkbelasting.

Max WBGT-index.

Fysieke werkbelasting [3]

29

Licht tot zeer licht

26

Halfzwaar

22

Zwaar

18

Zeer zwaar

Maatregelen bij warmte van klimatologische oorsprong

Worden de actiewaarden overschreden, dan moet u de volgende maatregelen treffen:

 • gratis aangepaste verfrissende dranken verstrekken;
 • beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel,…) ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld.

Indien de actiewaarden meer dan 48 uur overschreden worden, dan moet u:

 • binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren;
 • pauzes voorzien.

Ozon en buitenwerk

Bij aanhoudend warm weer treden er ook dikwijls verhoogde ozonconcentraties op. Over de bescherming tegen ozon van klimatologische oorsprong zijn in de arbeidsreglementering geen afzonderlijke bepalingen opgenomen. Dit wordt echter beschouwd als een risico waarvoor preventiemaatregelen getroffen moeten worden. Hierbij moet voornamelijk aandacht besteed worden aan de risicogroepen, zoals werknemers met ademhalingsproblemen, werknemers met cardiovasculaire belasting, zwangere werkneemsters en oudere werknemers.

Omdat de ozonconcentratie binnenshuis normaal beduidend lager is dan buitenshuis, moeten deze maatregelen zich vooral richten op werknemers die in open lucht werken. De beste bescherming wordt geboden door organisatorische maatregelen, zoals[4]:

 • zware lichamelijke arbeid enkel tijdens de ochtend of voormiddag verrichten, omdat de ozonconcentraties dan het laagst zijn;
 • lichtere arbeid verrichten zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon verminderen;
 • rustpauzes binnenshuis voorzien.

Om te weten wanneer u deze maatregelen moet nemen, kan u afgaan op de voorspellingen van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (CELINE - http://www.irceline.be).

Meer info?

Wil u meer info over de rechten van werknemers die in hoge temperaturen moeten werken? Neem dan contact met het centrum voor informatie en documentatie van onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. We zullen uw vragen met plezier beantwoorden.

 


[1] Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012.

[2] De WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature) bekomt men aan de hand van de droge luchttemperatuur, de stralingstemperatuur en de natte temperatuur. De berekening verschilt naargelang de werkpost zich binnen (zonder directe zonnestraling) of buiten (wel straling van de zon) bevindt.

[3] Voorbeelden van fysieke werkbelasting:

 • zeer licht werk: bureauwerk;
 • licht werk: manueel werk aan een tafel;
 • gemiddeld zwaar werk: werken in staande houding;
 • zeer zwaar werk: graafwerken.

[4] Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/29/2017