To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe gevaarsymbolen op alle chemische producten: einde overgangsperiode

06/12/2017

Wanneer een chemisch product op de markt wordt gebracht, moet het voorzien zijn van een etiket waarop de gevaarlijke eigenschappen gedetailleerd vermeld zijn. De indelingscriteria van de verschillende gevarentypes zijn bepaald op Europees niveau [1]

Sedert 2010 hebben we de nieuwe CLP-pictogrammen zien verschijnen, in vervanging van de vierkante oranje pictogrammen.

 

De winkels en andere actoren in de toeleveringsketen hadden een overgangsperiode om de etikettering  aan te passen. Vanaf 1 juni 2017 moeten alle chemische producten in de handel de nieuwe gevaarsymbolen dragen. Negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand vervangen de zeven gevaarsymbolen met een oranje achtergrond.

 

CLP: een opfrissing

CLP staat voor «Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures». Het is het Europese antwoord voor de invulling van het globaal geharmoniseerd systeem (GHS-systeem, dat aangenomen werd door de Economische Raad van de Verenigde Naties). Dit systeem moet een betere graad van bescherming garanderen voor de burgers en het milieu op wereldniveau. Het maakt tevens de internationale handel in chemicaliën gemakkelijker omdat de regelgeving over classificatie, etikettering en verpakkingen geharmoniseerd wordt. GSH is echter nog niet wereldwijd aanvaard.

Het Europese systeem is van toepassing op de meeste chemische producten, maar niet op allemaal. Uitzonderingen zijn radioactieve producten, afval, medicatie, cosmetische producten, voedseladditieven en -kleurstoffen. Voor die producten bestaat andere regelgeving. CLP is ook niet van toepassing op het transport van chemicaliën over de weg. Daar blijft ADR van toepassing.

 

Een Europese verordening

De CLP verordening is rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten. Dit wil zeggen dat deze verordening niet moet omgezet worden in nationale wetgeving, afgezien van enkele bepalingen in verband met sancties en de verantwoordelijkheden van de bevoegde instantie.  

In het begin van augustus 2015 verscheen een tekst[2] voor de aanpassing van verschillende koninklijke besluiten aan de nieuwe regels voor classificatie en etikettering volgens de CLP-reglementering.

 

Meer informatie over deze gevaarsymbolen of over het CLP systeem  

Op de website van Beswic - - Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk – vindt u een overzicht van verschillende nuttige linken.

 

Wenst u uw werknemers te informeren over deze “nieuwe etikettering” en de gevaren van de chemicaliën, waarmee ze moeten werken? Heeft u nog vragen over dit Europees reglement?

De experten van Securex kunnen u bijstaan in alle omstandigheden: health-safety@securex.be.

 

 

 

[1] verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

[2] Koninklijk besluit van 20 juli 2015 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 06/12/2017