To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verzend uw jaarverslag van de interne dienst naar de inspectie vóór 01/04/2018. Is dat voorbij?

02/12/2018

Dit is geen aprilvis. Voortaan hoeft u het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) niet meer te verzenden naar de Regionale Directie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk. Maar dat betekent niet het einde van het jaarverslag van de interne dienst.

 

Het opstellen van het jaarverslag blijft verplicht

Hoewel het jaarverslag van de IDPB niet langer naar de inspectie gestuurd moet worden, blijft het opstellen van dit verslag een verplichting. Bewaar het dus in uw bedrijf en houd het ter beschikking van de inspectie.

 

Het jaarverslag? Wat is het ?

Het is een verslag over de werking en de activiteiten van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk tijdens het voorafgaande jaar (2017).

Concreet? Het jaarverslag brengt alle gegevens van het afgelopen jaar samen over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming, zoals statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties, structuur van de preventie en bescherming in het bedrijf en informatie over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

 

Waar kunt u een exemplaar verkrijgen?

De verschillende soorten formulieren voor het jaarverslag over 2017, met uitleg, kunt u downloaden van de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg.

 

Wie vult het in?

Het opstellen van het verslag is een taak van de interne preventieadviseur. Elke werkgever moet inderdaad een interne preventieadviseur aanduiden, zodra er één werknemer in dienst is. Deze persoon staat in voor de interne dienst. Voor bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de interne preventieadviseur zijn.

 

Hulp nodig?

Wilt u de hulp van een gespecialiseerd adviseur? Neem dan contact op met de afdeling Risicobeheersing van onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - health-safety@securex.be. Zij helpen u om het document voor uw onderneming in te vullen.

Heeft u vragen over het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk? Neem contact met ons op: cid.sep@securex.be.

 

Aanpassing van de wetgeving

Het feit dat het jaarverslag van de SIPP voortaan in het bedrijf mag worden bewaard wordt door de inspectie bevestigd en in de verklarende nota vermeld.

Een nieuw koninklijk besluit zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad verschijnen om het te formaliseren.

 

We houden u verder op de hoogte.

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 02/12/2018