To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een eerste aanwerving zonder zorgen? De essentiële aansluitingen (1/2)

01/24/2019

Uw bedrijf is in volle groei. Daarom overweegt u om een eerste werknemer aan te werven. Maar met alle administratieve rompslomp die daarmee gepaard gaat, vreest u dat u zich niet meer voor 100% zult kunnen concentreren op uw activiteit en uw bedrijf. Maar in feite is dit volkomen logisch: personeel aanwerven gaat niet zonder slag of stoot!

Gelukkig staat u er niet alleen voor als HR dienstverlener heeft Securex de cruciale elementen verzameld waarmee u rekening moet houden. We besteden er twee artikelen aan. In dit eerste overlopen we de aansluitingen die u moet verrichten en geven we u ook een aantal tips. In ons tweede artikel bespreken we vervolgens de juridisch-administratieve formaliteiten.

Klaar voor uw eerste aanwerving? Ons gratis e-book loodst u door het hele aanwervingsproces.

☑ Uw gegevens in de KBO controleren (1)

Ga na of de gegevens van uw bedrijf die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) opgeslagen zijn juist en volledig zijn. Daarvoor kunt u terecht op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie of neemt u contact op met Securex.

☑ Een RSZ-nummer aanvragen (2)

Vooraleer uw werknemer aan de slag kan gaan, moet u zich registreren en een inschrijvingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aanvragen.

Als u zich aansluit bij het Sociaal Secretariaat Securex, zullen wij uw inschrijving bij de RSZ in orde brengen.

☑ Een arbeidsongevallenverzekering afsluiten (3)

U bent verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Zij dekt de kosten verbonden aan de fysieke schade die wordt veroorzaakt door een ongeval tijdens de werkuren en tijdens de verplaatsingen tussen de woon- en werkplaats. U moet ze afsluiten vooraleer uw werknemer begint te werken.

Securex Arbeidsongevallen ziet erop toe dat dit risico verzekerd is zodra u aangesloten bent. Als er zich een ongeval voordoet, kunt u daarvan aangifte doen en uw dossier online beheren.

U aansluiten bij een preventie- en beschermingsdienst (4)

Als nieuwe werkgever moet u zich aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB). Afhankelijk van de activiteit van uw bedrijf zal die dienst u helpen om de gezondheid (arbeidsgeneeskunde), de veiligheid en het welzijn van uw werknemers op de arbeidsplaats te waarborgen.

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPB) van Securex verstrekt u prestaties op maat.

☑ Andere aansluitingen (5)

We hebben zonet de stappen en aansluitingen overlopen die verplicht zijn voor elke nieuwe werkgever. Daarnaast willen wij uw aandacht ook vestigen op een aantal bijkomende elementen die verband houden met uw nieuw statuut van werkgever.

Enerzijds, sinds 1 januari 2019, is het de werknemer die kiest en zich zelf moet aansluiten bij een kinderbijslagfonds.

Bij het kinderbijslagfonds Infino, wordt uw aansluiting - gratis - en mooi op tijd geregeld.

Daarnaast biedt Securex u, in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij ARAG, nog twee aanvullende verzekeringen aan. De eerste is een fiscale verzekering. Uitgaand van de vaststelling dat uw bedrijf vroeg of laat een belastingcontroleur over de vloer zal krijgen, beschermt die verzekering u tegen de kosten, uitgaven en erelonen die met zo’n belastingcontrole gepaard kunnen gaan. Ze geldt ook in geval van een administratief of juridisch beroep tegen een beslissing van de belastingadministratie.  De tweede is een verzekering rechtsbijstand om het hoofd te bieden aan bepaalde conflicten die tijdens of na afloop van de arbeidsrelatie kunnen optreden. We bieden u een volledige verzekering aan die zowel de geschillen voortvloeiend uit het arbeids- en het sociaal recht dekt als de strafzaken die verband houden met uw statuut van werkgever.

Securex, de partner van uw keuze

Gezien onze omvangrijke expertise in HR-materies kunnen wij de bedrijven in tal van domeinen perfect helpen: personeelsbeheer, preventie en welzijn, arbeidsongevallen, medisch toezicht, kinderbijslag, absenteïsme, ontwikkeling en motivering van het personeel. We zorgen ervoor dat uw eerste aanwerving probleemloos verloopt!

Nieuwsgierig naar de overige formaliteiten die u moet vervullen om uw eerste werknemer te kunnen aanwerven? Lees dan volgende ons tweede artikel over de administratieve elementen gekoppeld aan een eerste aanwerving.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/24/2019