To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vergeet het jaarverslag van de interne dienst niet!

02/05/2019

Voortaan hoeft u het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) niet meer te verzenden naar de Regionale Directie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar het opstellen van het jaarverslag blijft verplicht.

Het jaarverslag? Wat is het?

Het is een verslag over de werking en de activiteiten van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk tijdens het voorafgaande jaar (2018).

Concreet? Het jaarverslag brengt alle gegevens over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming van het afgelopen jaar samen, zoals statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties, structuur van de preventie en bescherming in het bedrijf en informatie over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Bewaar het dus in uw bedrijf en houd het ter beschikking van de inspectie.

Waar kunt u een exemplaar verkrijgen?

De verschillende soorten formulieren voor het jaarverslag over 2018, met uitleg, kunt u downloaden van de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg.

Wie vult het in?

Het opstellen van het verslag is een taak van de interne preventieadviseur. Elke werkgever moet inderdaad een interne preventieadviseur aanduiden, zodra er één werknemer in dienst is. Deze persoon staat in voor de interne dienst. Voor bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de interne preventieadviseur zijn. 

Hulp nodig?

Wilt u de hulp van een gespecialiseerd preventieadviseur? Neem dan contact op met de afdeling Risicobeheersing van onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - health-safety@securex.be. Zij helpen u om het document voor uw onderneming in te vullen.

Heeft u vragen over het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk? Neem contact met ons op: cid.sep@securex.be.

 

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 02/05/2019