To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia: nieuwe versie

10/05/2018

Een nieuwe lijst1 van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia werd op 3 oktober 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze treedt op 13 oktober 2018 in werking. De aanpassingen betreffen onder meer de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn (EU) 2017/164 tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

 

Dit besluit voert een nieuwe versie in van bijlage VI.1-1 A, waarin deze grenswaarden zijn opgenomen, in de codex over het welzijn op het werk.

 

Klik hier voor de aangepaste lijst in het Belgisch Staatsblad.

 

 


(1) Koninklijk besluit van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 10/05/2018