To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Start van het pilootproject burn-out van Fedris

02/04/2019

Op 17 januari 2019 start Fedris officieel het pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers die bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out.  

Wie is betrokken ?

Het traject is bedoeld voor werknemers, die bedreigd worden door of in een vroeg stadium getroffen worden door een syndroom van professionele uitputting ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico

De bedoeling ? Werknemers toelaten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten. Het gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden.

De doelgroep zal bestaan uit 300 tot maximaal 1000 werknemers uit de sector van de financiële diensten, behalve verzekeringen en pensioenfondsen, en uit de sector van de ziekenhuizen of de gemedicaliseerde opvang onder privéstatuut of PPO (Provinciale en Plaatselijke Overheden). 

Wie kan een aanvraag ingedienen?

Indien de arbeidsarts, de preventieadviseur psychosociale aspecten of de behandelend arts van mening is dat er een risico op burn-out bestaat of reeds de eerste symptomen van een burn-out bij de werknemer ontdekt, kan hij/zij deze adviseren om deel te nemen aan dit door Fedris aangeboden begeleidingstraject. Gaat de werknemer ermee akkoord, dan kunnen ze samen het aanvraagformulier invullen dat beschikbaar is op de website van Fedris. 

Fedris analyseert de aanvraag en zal aan de werknemer voorstellen om een burn-outbegeleider te ontmoeten voor een onderzoek en het stellen van de diagnose. Wordt de diagnose van burn-out bevestigd, dan kan de werknemer het traject starten.  

Wat zijn de kosten van dit traject voor de werknemer of de werkgever ?

Het traject is volledig gratis, zowel voor de werknemer als voor de werkgever! Fedris neemt de kosten ten laste van de sessies, de vergaderingen en de verslagen die in het traject zijn beschreven, alsook de verplaatsingskosten van de werknemer.

 

Meer informatie ?  

Raadpleeg de rubriek pilootproject burn-out op de website van Fedris.

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 02/04/2019