To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Alhoewel de zomer zeker nog niet voorbij is moet men er nu toch al aan denken : de griepvaccinatie

06/08/2017

Het is maar een griepje...

Elke winter wordt minstens 5 tot 20 % van de Belgische bevolking getroffen door griep. Als veel mensen tegelijk griep hebben, spreken we van een epidemie. Griep kan ook mensen, die niet tot de risicogroepen behoren, ziek en arbeidsongeschikt maken. Dit kan voor een bedrijf een belangrijke meerkost betekenen omwille van dit ziekteverzuim.

Tijdens de vorige griepperiode, in het begin van dit jaar, zijn veel mensen ziek geworden. Het hoogtepunt van de epidemie met een 780 gevallen per 100 000 inwoners viel midden januari 2017, een maand vroeger dan vorig jaar.

Wat is griep

Bij een verkoudheid wordt vaak over griep of grieperigheid gesproken, maar ‘echte' griep is iets anders. Griep begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Alles doet pijn: keel, hoofd, armen en benen. Naast spierpijn is ook vermoeidheid een belangrijk symptoom. Een hardnekkige droge hoest en een loopneus horen er ook bij.

Griep wordt veroorzaakt door het zogenaamde influenzavirus. Het influenzavirus komt binnen via de luchtwegen en veroorzaakt daar een infectie die ook op de rest van het lichaam uitwerking heeft. Griepvirussen gaan gemakkelijk over van de ene naar de andere persoon. Dichtbij met elkaar praten of hoesten of elkaar de hand drukken kan al voor besmetting zorgen. De werkplek is met andere woorden een risicovolle plaats om het virus op te lopen en door te geven.

Men kan zich flink ziek voelen door griep, maar gelukkig gaat het meestal vanzelf over. Gezonde mensen genezen meestal snel door rust te nemen en veel te drinken. De koorts en de pijn verdwijnen na drie tot vijf dagen. Het duurt soms een wel paar weken voordat men zich weer helemaal de oude voelt.

Sommige mensen hebben meer risico op complicaties, als ze griep krijgen. Zij behoren tot een ‘risicogroep'. Deze groepen zijn:

 • zwangere vrouwen in het tweede of het derde trimester;
 • mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD of lever- of nierziekte;
 • diabetespatiënten;
 • mensen met een chronische spierziekte;
 • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling;
 • personen ouder dan 65 jaar;
 • al wie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is;
 • alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • werknemers uit de gezondheidssector.

Het griepvaccin

Voor die mensen die extra risico lopen, is het zeker aan te raden elk jaar een griepvaccin te laten zetten. Deze vaccinatie biedt een bescherming van 70 à 80% tegen het krijgen van griep (influenza). Als je toch, ondanks de vaccinatie, griep krijgt, dan zorgt die vaccinatie er wel voor dat de ziekte minder ernstig verloopt. De prik moet elk jaar opnieuw gegeven worden; de beste periode is eind oktober of begin november. Het influenzavaccin biedt evenwel geen bescherming tegen verkoudheden of "griepjes" door andere virussen.

Er zijn verschillende soorten griepvirussen. Elk jaar opnieuw moet men nagaan welke virussen zullen circuleren. Ook nieuwe soorten kunnen opduiken. Herinner u de varkensgriep, die in 2010 voor de eerste maal verscheen en wel degelijk gevaarlijk was, maar gelukkig bleef de impact beperkt. Dat virus circuleert nog steeds in onze contreien, maar het vaccin voor het seizoen 2017-2018 geeft ook bescherming tegen dat virus.

Bijwerkingen

De enige bewezen bijwerking van de vaccinatie is een lokale reactie op de injectieplek (roodheid, pijn en zwelling), die voorkomt bij 1 op de 5 personen. Een allergische reactie op één van de bestanddelen van het vaccin kan theoretisch ernstig zijn. Dit soort allergische reacties is gelukkig uiterst zeldzaam en behandelbaar. Van de vaccinatie zelf kan je nooit griep krijgen.

Moet ik al dan niet vaccinatie aanbieden aan mijn werknemers?

Het is zeker nuttig ook mensen te vaccineren die niet tot de risicogroepen behoren. Je werknemers de vaccinatie aanbieden kan veel ziekteverzuim vermijden.

In ziekenhuizen en verpleeginstellingen is vaccineren van de medewerkers bovendien zinvol om verspreiding van de infectie te verminderen: onder chronisch zieken, oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand.

Vaccineren kan ook financiële voordelen hebben voor de werkgever omdat de kosten van vaccinatie lager zijn dan de kosten verbonden aan het ziekteverzuim. Het globaal economische voor- of nadeel hangt sterk af van:

 • de hoeveelheid medewerkers die zich wil laten vaccineren: onze ervaring leert dat dit in de meeste bedrijven tussen de 20 en 40% is;
 • het type en de ernst van het griepvirus;
 • de grootte van de epidemie;
 • de effectiviteit van het vaccin, d.w.z. welke beschermingsgraad het vaccin biedt.

Vooral de laatste 3 factoren zijn niet gemakkelijk te voorspellen.

Voorstanders van de griepvaccinatie op bedrijfsniveau zijn van mening dat de vaccinatie voordelen heeft, zowel voor de werknemer als de werkgever. Het is een service aan het personeel, maar vrijblijvend; de prik zelf is niet schadelijk en beschermt de werknemer en deze is dan ook nooit besmettelijk voor zijn familiale omgeving. Het heeft wellicht ook economische voordelen voor de werkgever door een daling van het ziekteverzuim, maar ook voor de werknemers, die minder moeten inspringen voor zieke collega's.

Tegenstanders van griepvaccinatie voor werknemers vinden dat een bedrijf zich niet moet bemoeien met medisch handelen, en beweren dat de noodzaak ervan niet afdoende bewezen is. Ook al wordt griepvaccinatie aangeboden op vrijwillige basis en gratis, toch twijfelen sommige werknemers het te laten zetten. Met behulp van een goede communicatie binnen het bedrijf kunnen bijkomende medewerkers overtuigd worden van de meerwaarde en het belang ervan.  

Samenwerking met uw externe dienst voor preventie

Mocht u de griepvaccinatie binnen uw bedrijf overwegen, bespreek het dan eens met uw bedrijfsarts.

Als u bij Securex externe dienst aangesloten bent, kan u vanaf nu uw bestellingen plaatsen en dit tot en met 15 september 2017 via Health & Safety Online.

Aan latere aanvragen zal enkel kunnen worden voldaan als er nog vaccins beschikbaar zijn.

U kan de procedure opvragen die u hiertoe dient te volgen op onderstaand adres: influenza@securex.be

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 06/08/2017