To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

31 mei 2017 - Werelddag zonder tabak... Werkvloer zonder tabak

05/31/2017

De Werelddag zonder tabak vindt ook dit jaar op 31 mei plaats. De doelstelling is mensen te sensibiliseren rond het belang om niet te roken of ten minste om te stoppen met roken, alsook de rokers te helpen om ermee te stoppen.

In 2017 benadrukt de WGO vooral de mate waarin tabak de ontwikkeling van naties over gans de wereld nadelig beïnvloedt en spoort de regeringen aan de maatregelen tegen het tabaksgebruik toe te passen.

Meer info kan u nalezen op de site van WGO.

Rookvrije werkomgeving

We willen er even aan herinneren dat in België sedert 1 januari 2006 elke werknemer recht heeft op een rookvrije werkplaats en rookvrije sociale voorzieningen in het bedrijf. Een rookvrije werkomgeving is dus de norm geworden. De werkgever heeft nog wel de mogelijkheid om voor zijn rokende werknemers een rooklokaal te voorzien na voorafgaand overleg met het personeel, maar het is geenszins een verplichting.  

Is de e-sigaret toegelaten op de werkvloer?

De e-sigaret wordt alsmaar populairder. En dat roept uiteraard vragen op over het gebruik ervan op de werkvloer. Want roken op het werk is verboden.

Maar hoe zit dat met de elektronische sigaret? Meer info 

Antirookbeleid

Onze gespecialiseerde preventieadviseurs staan steeds ter beschikking voor alle vragen in verband met uw antirookbeleid. Ze kunnen tevens over deze problematiek sensibiliseringscampagnes organiseren voor uw personeel en eventueel werknemers die willen stoppen, daarbij helpen en begeleiden.

Ook onze arbeidsgeneesheren zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid inzake deze problematiek en maken gebruik van de medische onderzoeken om rokers te sensibiliseren over de gevaren van het roken.

Heeft u nog vragen, neem dan zeker contact met ons op.

E-mail: health-safety@securex.be

 

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 05/31/2017