To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De gezondheid en veiligheid van uitzendkrachten wordt nog te vaak verwaarloosd…

03/18/2019

In 60% van de gevallen zijn de werkpostfiches niet in orde en in 30% van de gevallen beschikt de werkgever-gebruiker niet over de verplichte risicoanalyse … Dit blijkt uit de inspectiecampagne "Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten!" die de FOD Werkgelegenheid in 2018 heeft uitgevoerd en waarbij in 2 gevallen het werk werd stilgelegd en meer dan 100 waarschuwingen werden gegeven.

 

Oorspronkelijk een Europees initiatief

Deze campagne maakt deel uit van een Europees initiatief van het comité van hoge functionarissen van de Europese Arbeidsinspecties (SLIC).

Tijdens deze campagne 2018 hebben de 8 regionale directies van de arbeidsinspectie 34 uitzendkantoren en 141 gebruikersondernemingen gecontroleerd. In 2009 voerde de arbeidsinspectie reeds een gelijkaardig campagne.

 

Resultaten 2018

Bij de inspectie zijn twee belangrijke tekortkomingen vastgesteld bij de uitzendbureaus en de gebruikers:

  • Een derde van de uitzendkrachten wordt nog steeds tewerkgesteld zonder dat hun medische geschiktheid in orde is.
  • Een derde van de bedrijven die tijdelijke arbeidskrachten in dienst nemen, beschikt nog steeds niet over de verplichte risicoanalyse.

In het algemeen is er enige vooruitgang geboekt ten opzichte van 2009: 

 

2009

2018

Niet-naleving met betrekking tot medische geschiktheid

55 %

35 %

Ontbreken van de verplichte risicoanalyse

40 %

30 %

Onvolledig of niet-onjuiste werkpostfiche

45 %

60 %

 

Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten! Europese campagne 2018 - 2019: resultaten

 

Opvolging naar aanleiding van de resultaten

Op basis van deze resultaten plant de inspectie een aantal gerichte acties:

  • Bij standaardbezoeken aan uitzendkantoren zal de inspectie voortaan nadrukkelijker nagaan of de uitzendkantoren de ingevulde werkpostfiche in hun bezit hebben, of deze is gecontroleerd en of de preventiediensten zijn geraadpleegd.
  • Bij standaardbezoeken aan bedrijven zal nadrukkelijker nagegaan worden of ze een beroep doen op uitzendarbeid. Als dit het geval is, zullen de werkpostfiches onder de loep genomen worden.
  • Met de sector de mogelijkheid te onderzoeken om een specifieke OiRA te ontwikkelen - "Online interactive Assessement".

 

Wilt u gebruik maken van uitzendkrachten?

Een overzicht van uw verplichtingen vindt u op Lex4You.

Wij nodigen u ook uit om de website van Preventie & Interim, de Centrale Preventiedienst van de Uitzendsector, te raadplegen.

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 03/18/2019