To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Buiten werken bij koud weer

12/04/2018

Winter doet sommigen denken aan magische, besneeuwde landschappen, terwijl het voor anderen hét seizoen is om zich in de sofa te nestelen met een kop warme chocolademelk. Maar sommige werknemers hebben geen keuze en moeten werken in weer en wind buiten.

De koude kan gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers, van verkleumd zijn tot onderkoeling. Enkele van de meest voorkomende problemen zijn winterhanden en kloven. Koude kan specifieke gevaren en een verhoogd risico op ongevallen op de werkvloer veroorzaken (uitglijden en vallen op een beijzelde ondergrond, verminderde handigheid wat kan leiden tot verlies van controle over de arbeidsmiddelen of de hantering ervan kan bemoeilijken, ...).

Laten we eens kijken naar uw verplichtingen als werkgever bij koude van klimatologische oorsprong.

 

Minimumtemperaturen

De wetgever heeft minimumtemperaturen vastgesteld, afhankelijk van de aard van het soort werk. Als deze minimumtemperatuur wordt overschreden, moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling van zijn werknemers aan de kou te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Bij koud winterweer gaan de buitentemperaturen onder deze minimumtemperaturen. Dus welke maatregelen moeten er worden genomen, aan welke punten moet u aandacht besteden?

 

Maatregelen in geval van overmatige koude van klimatologische oorsprong

De wetgever heeft hiervoor specifieke bepalingen vastgesteld:

 

Open werklokalen of werkplaatsen in de openlucht

Tussen 1 november en 31 maart van het daaropvolgend jaar worden de open werklokalen en de arbeidsplaatsen in open lucht van een voldoende aantal verwarmingsinrichtingen voorzien. Wanneer het ingevolge de weersomstandigheden nodig blijkt en in elk geval wanneer de buitentemperatuur lager is dan 5 °C, moeten deze verwarmingstoestellen in werking worden gesteld.

Indien de vertegenwoordigers van de werknemers in het Comité, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging, vooraf hun akkoord geven, mogen deze verwarmingstoestellen worden opgesteld in lokalen, in voorlopige constructies of op andere plaatsen, teneinde de werknemers de mogelijkheid te bieden zich bij tussenpozen te verwarmen.

 

Verkoopstanden in de openlucht

Bij een buitentemperatuur van minder dan 5 °C is het de exploitanten van winkels voor detailverkoop verboden werknemers tewerk te stellen aan toonbanken of winkelbanken die zich buiten en in de onmiddellijke nabijheid van de winkel bevinden.

Bij een buitentemperatuur van minder dan 10 °C moeten deze werknemers over een voldoende krachtige verwarmingsinrichting beschikken, tenzij maatregelen worden genomen waardoor deze werknemers zich geregeld en zo dikwijls als nodig kunnen verwarmen.

Bovendien beschikken die werknemers over een vloer, waardoor rechtstreeks contact met de grond wordt voorkomen, en worden ze zoveel mogelijk tegen weer en wind beschermd.

Deze werknemers mogen dergelijke arbeid niet verrichten :

 • vóór 8 uur
 • na 19 uur
 • niet langer dan 2 uur zonder onderbreking van ten minste één uur
 • meer dan 4 uren per dag.

 

Preventiemaatregelen

Er zijn ook voorschriften nodig om werknemers zich te laten aanpassen aan de kou. Het gaat hierbij over collectieve en individuele beschermingsmiddelen, de planning van het werk en de pauzes, de terbeschikkingstelling van warme dranken, ...

 

Probeer indien mogelijk om:

 • bepaalde ‘voorbereidende’ taken in afgesloten en verwarmde ruimtes uit te voeren.
 • de buitenwerkplaats te beschermen met een windscherm voorzien van een deklaag. Het koelsensatiegevoel wordt immers veroorzaakt door het gecombineerde effect van temperatuur en wind. We hebben het hier over de waargenomen temperatuur of de JAG/TI methode. [1]

 

Zorg voor goed verwarmde ruimtes

Werknemers moeten in een verwarmde ruimte kunnen zitten om warme dranken te drinken, kleren te laten drogen of reservekleren te bewaren. Vergeet niet de pauzeruimte goed af te sluiten als u weer gaat werken.

Zorg ervoor dat de buizen van sanitaire ruimtes op werven goed geïsoleerd zijn. Tap ze voor het weekend eventueel af om te voorkomen dat het water bevriest.

 

Zorg voor aangepaste werkkleding

Bijlage IX.2-2 van de codex over het welzijn op het werk bevat een lijst van activiteiten en omstandigheden waarin persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers moeten worden gesteld. Het omvat beschermende kleding voor werknemers die buiten werken en worden blootgesteld aan regen of uitzonderlijke kou. Er bestaan ontwerpnormen voor kleding die beschermt tegen temperaturen lager dan -5 °C (Pr NEN-EN 342) en voor kleding die beschermt tegen slecht weer, wind en tegen een koude omgeving boven -5°C  (Pr NEN-EN 343). Aarzel niet om meer informatie te vragen aan uw leverancier over de thermische isolatie en de luchtdoorlatendheid van de voorgestelde kleding.

De kleding moet zweet goed kunnen absorberen of doorlaten. Vaak gebruiken werknemers spontaan kleding die te isolerend is, waardoor ze overvloedig zweten. De kleding wordt dan vochtig en onaangenaam, en de werknemer wordt sneller verkouden.

Het is ook noodzakelijk het hele lichaam te beschermen tegen de kou: vergeet dus niet ook uw handen, voeten en hoofd te beschermen. U kunt 50% van uw lichaamswarmte verliezen langs het hoofd. Een muts of veiligheidshelm met isolerende voering is dus aanbevolen. Zorg voor schoenen met goede thermische isolatie, een antislipzool en aangepaste handschoenen.

 

Beperk het risico op uitglijden en vallen door:

 • te kiezen voor een vloer die gemaakt is van een materiaal dat uitglijden verhindert (met een antislipbekleding);
 • antislipstroken te bevestigen op loopbruggetjes of andere plaatsen waar veel mensen voorbij komen;
 • te zorgen voor zand of strooizout;
 • te zorgen voor een goede afwatering op bouwwerven, zodat ze niet veranderen in een schaatsbaan;
 • grind of planken te leggen op een modderige ondergrond.

 

Bewaar uw materiaal op de beste manier:

 • bescherm vorstgevoelig materiaal;
 • bewaar het materiaal zodanig dat het niet kan vallen of worden weggeblazen.

Zorg ook voor passende en toereikende verlichting aangezien het in de winter vroeg donker wordt.

 

  


[1] De door Canadese meteorologen vastgestelde JAG/TI-methode geeft de equivalente temperatuur die het lichaam voelt als functie van de windsnelheid, voor volwassen mensen die winterkleding dragen. Bij een luchttemperatuur van -10°C en een windsnelheid van 30 km/u, bijvoorbeeld, is dat -20. Dit betekent dat de sensatie op de huid vergelijkbaar is met die van een temperatuur van -20°C op een windstille dag.

 

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 12/04/2018