To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Welke sectoren zijn betrokken bij de inspectiecampagnes van TWW voor 2018 ?

11/29/2017

Elk jaar organiseert het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) een aantal nationale en regionale campagnes, gericht op bepaalde sectoren.

 

In 2018 zijn er een tweetal nationale campagnes gepland voor de volgende sectoren:

Uitzendsector

In het kader van de preventiecampagnes op Europees niveau door het SLIC (Senior Labour Inspectors Committee) zal het TWW zich in 2018 blijven concentreren op uitzendkrachten. De inspecteurs van de arbeidsinspectie zullen zowel uitzendbureaus als gebruikers bezoeken. Alles wat te maken heeft met het uitwisselen van informatie bij het plaatsen van uitzendkrachten bij gebruikers zal onder de loep worden genomen (bijvoorbeeld: de beschrijving van de in te vullen functie, de vereiste kwalificaties van de uitzendkracht, de werkpost­fiche, de informatie en de opleiding die de uitzendkracht krijgt, de medische onderzoeken, …). Meer informatie over de uitzendkrachten vindt u onder de rubriek Preventie-Bescherming/Info+ op Lex4You.

 

Liften

In 2016 gebeurden in België nog drie dodelijke ongevallen met liften. Daarom had minister Kris Peeters beslist om de controle op de veiligheid van liften te verscherpen in 2017. De FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zullen in 2018 meer controles blijven uitvoeren. Consulteer de pagina op BeSWIC, het Belgisch kenniscentrum voor Welzijn op het Werk, die handelt over de modernisering van liften.

 

Bouwsector

Vallen van hoogte "Handhavingsgolf"

Om het aantal ongevallen door vallen van hoogte drastisch terug te dringen, hadden de sociale inspectie en Constructiv besloten om de handen in elkaar te slaan en gedurende twee jaar (van september 2015 tot december 2017) een intensieve campagne met doelgerichte acties te voeren. Begin 2018 begint TWW aan een tweede controlefase om na te gaan hoe de situatie op de bouwplaatsen geëvolueerd is.

Afbraakwerken

Helaas hebben we niet meer details over dit onderwerp maar we zullen u zeker op de hoogte houden zodra we meer informatie hebben.

 

Elke Regionale Directie van Toezicht op het Welzijn op het Werk zal specifieke sectoren viseren:

 

Regionale Directie Thema Sector
Antwerpen Veiligheid (bouw-coördinatie) Bouwpromotoren
Brussel Psychosociale risico's Callcenters
West-Vlaanderen Veiligheid

Festivals

Professionele sportclubs

Oost-Vlaanderen Gevaarlijke producten (gewasbeschermingsmiddelen) Landbouw
Henegouwen Gevaarlijke producten (onderhoudsproducten) Voedingssector
Namen-Luxemburg-Waals-Brabant Veiligheid (arbeidsmiddelen) Groendiensten (onderhoud)
Luik   Verhuisondernemingen
Limburg & Vlaams-Brabant Veiligheid (intern transport) Productiebedrijven

 

Daarnaast worden er acties gepland samen met het Toezicht op de sociale Wetten. De sectoren staan nog niet helemaal vast.

 

We houden u eveneens op de hoogte van de details van deze campagnes.

 

 

 

 

Bronnen

  • Luc Van Hamme, senTRAL Nieuws – 07 november 2017
  • Constructiv, Verloop van de campagne - handhavingsgolf

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 11/29/2017