To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Inspectiecampagne in de sector van het ziekenvervoer

08/17/2017

Elke jaar organiseert Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) inspectiecampagnes binnen een vooraf bepaalde sector waarbij dan gefocust wordt op een aantal sectorspecifieke risico's.

De inspecties van Antwerpen en Limburg/Vlaams-Brabant houden dit jaar een inspectiecampagne bij de diensten voor het dringend en niet-dringend ziekenvervoer.

De focus ligt op de psychosociale risico's die in deze sector toch frequent aanwezig zijn (agressie, emotionele belasting, werkdruk,...). Bovendien zal men ook de andere risico’s onderzoeken (fysieke belasting en biologische risico’s vooral).

Deze campagne zal lopen van augustus tot oktober 2017.

Voor deze campagne zal de inspectie een specifieke checklist gebruiken.

 


 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 08/17/2017