To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat zijn de geplande welzijnscampagnes voor 2019?

20/11/2018

 

Of het nu gaat om geplande campagnes door de inspectie van TWW of gewone sensibilisatiecampagnes, het doel is steeds hetzelfde : « de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekeren »

Laten we eens kijken naar de campagnes voorzien in 2019.

Inspectiecampagnes van TWW

Elk jaar voert de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een aantal regionale en nationale campagnes, gericht op specifieke sectoren en thema’s. Ontdek nu op welke welzijnsthema's de overheid de nadruk legt in 2019.

 

Nationale campagnes

Op de inspectieagenda van dit jaar:

  • « Maximale belading vrachtwagens »: in het kader van de preventiecampagnes op Europees niveau door het SLIC (Senior Labour Inspectors Committee)
  • « Rolbruggen »
  • « Vallen van op hoogte (2de handhavingsluik)  » in samenwerking met Constructiv.
  • « Afbraakwerken » in de bouwsector

 

Regionale campagnes

Elke Regionale Directie van Toezicht op het Welzijn op het Werk zal ook specifieke sectoren viseren. De aangekondigde thema's zijn:

Regionale Directie Sector Thema
Antwerpen Maalderijen Gevaarlijke producten
Brussel Bewaking Ergonomie
West-Vlaanderen Metaalverwerking

Veiligheid

(LOTO: "Lock Out Tag Out")

Oost-Vlaanderen Zorgsector Moederschapsbescherming
Henegouwen Grootwarenhuizen Ergonomie
Namen-Luxemburg-Waals-Brabant Afvalverwerking Gevaarlijke producten
Luik Rusthuizen Psychosociale risico's
Limburg & Vlaams-Brabant Fabricage kunststofproducten Gevaarlijke producten

 

Daarnaast worden er acties gepland samen met het Toezicht op de Sociale Wetten. De geviseerdesectoren staan nog niet helemaal vast.

 

Welke maatregelen kunnen worden genomen naar aanleiding van inspectiebezoeken?

De inspecteur zal actie ondernemen als hij afwijkingen of inbreuken vaststelt. Dit kan variëren van een mondeling of schriftelijk advies tot een waarschuwing en zelfs tot stopzetting van de activiteiten, als er belangrijke tekortkomingen worden vastgesteld.

 

Nationale sensibiliseringscampagne en Europese campagnes

Nationale sensibiliseringscampagne « Wees alert voor asbest »

25 september 2018 was de start van de nationale sensibiliserings- en preventiecampagne "Neem geen risico's in verband met asbest. Oplossingen bestaan", een initiatief van Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's, en Constructiv, de organisatie van diensten aan en voor de bouwsector.

Met deze campagne willen Fedris en Constructiv alle actoren inclusief de bevolking bewust te maken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. Ze willen met deze campagne ook aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen.

Meer informatie op de website van de campagne: http://alertvoorasbest.be/.

 

Europese campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek: ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’

De campagne "Gezonde werkplekken – Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan", die in april 2018 van start is gegaan, wordt in 2019 voortgezet. De doelstelling van de campagne is « een grotere bewustwording omtrent de risico's van gevaarlijke stoffen op de werkplek en het bevorderen van een preventiecultuur om deze risico's te elimineren of doeltreffend te beheren ».

De website http://www.healthy-workplaces.eu/ biedt een reeks hulpmiddelen om deze campagne binnen uw organisatie te promoten en te ondersteunen: campagnegids, folders, praktische tips, PowerPoint-presentaties, Napo-video’s, …

 

Europese campagne 2018-2019 « Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten! »

Zoals reeds aangekondigd zal de Europese preventiecampagne rond de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten ook in 2019 wordt voortgezet.

Het doel van deze campagne is tweeledig:

  • De gezondheid en de veiligheid van de uitzendkrachten bevorderen;
  • De verschillende actoren informeren en sensibiliseren over de gezondheid en de veiligheid van de uitzendkrachten.

Meer info over de inspectiecampagne op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg.

 

 

We houden u eveneens op de hoogte van verdere details over deze campagnes.

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 20-11-2018