To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

22/08/2014Psychosociale risico’s op het werk - Uw arbeidsreglement moet worden aangepast!
17/07/2014Te warm om te werken?
07/07/2014Meer welzijn voor meer dienstboden
26/06/2014Register "eerste hulp" en bijscholingscursus voor eerste hulpverleners
16/06/2014Arbeidsongevallen door uitglijden en struikelen: campagne van de arbeidsinspectie bij de ziekenhuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
05/06/2014Psychosociale risico’s op het werk - Wat verandert er op 1 september 2014 ?
28/05/2014Gezondheidstoezicht en financiering van de externe diensten: de nieuwe bepalingen zijn verschenen
28/05/201431 mei - Werelddag zonder tabak
21/05/2014Meer welzijn voor meer dienstboden
05/05/2014Modernisering van de opdracht van de externe diensten voor preventie en bescherming - mededeling van Monica De Coninck
29/04/2014Wat verandert er op het vlak van de preventie van psychosociale risico’s op het werk?
28/04/2014Nieuwe wetgeving betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaatsen
25/04/201428 april – Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk
15/04/2014Aangifteverplichting voor lichte ongevallen valt weg
26/03/2014Ook de sectoren houden oudere werknemers langer aan het werk - Hou er rekening mee in uw plan!
19/03/2014De aanwezigheidsregistratie op de werf, weldra een feit!
24/02/2014Een nieuwe manier van financiering voor de externe diensten
17/02/2014Aangifte van werken in 2014
27/01/2014Wet diverse bepalingen gepubliceerd: wijzigingen in arbeidsongevallen
21/01/2014Vergeet het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk niet in te sturen vóór 1 april 2014