To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

22/05/2017Welzijn op het werk : de nieuwe Codex
28/04/201728 april 2017 - Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk
18/04/2017Re-integratietraject van langdurig zieken - Eindelijk een akkoord over de sancties
22/03/2017Welke bedrijfstakken zijn betrokken bij de inspectiecampagnes voor 2017 ?
24/02/2017Psychosociale risico’s op het werk - Bent u volledig in orde?
14/02/2017Gezondheidstoezicht : verduidelijking van de wetgeving volgend op het nieuwe re-integratietraject
06/02/2017De arbeidsrechtelijke aspecten tijdens periodes van werkhervatting
31/01/2017Geen beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht zonder voorafgaand re-integratietraject!
31/01/2017Vergeet het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk niet in te sturen vóór 1 april 2017
17/01/2017Buiten werken in de winter...
17/01/2017Te koud om te werken?
06/12/2016Beëindiging wegens medische overmacht kan enkel nog na voorafgaand re-integratietraject!
01/12/2016De arbeidsrechtelijke aspecten tijdens periodes van werkhervatting
25/11/2016Binnenkort re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers
19/09/2016Vergeet uw jaarlijks actieplan niet
29/08/2016Uw werknemer verschijnt dronken op het werk - Mogelijke maatregelen
25/08/2016Uw werknemer verschijnt dronken op het werk - Wat kan u doen?
24/08/2016Te warm om te werken?
18/08/2016Uw werknemer verschijnt dronken op het werk - Evalueer eerst de situatie…
05/08/2016Alternerende opleiding opgenomen in bescherming van jonge werknemers