To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wanneer moeten de aangiften in de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting en in de belasting niet-inwoners voor 2020 (inkomsten 2019) ingediend worden?

15/05/2020

De belastingadministratie heeft ons, naast de indieningstermijnen voor de aangiften in de personenbelasting van de inwoners, ook de indieningstermijnen voor de aangiften in de andere directe belastingen en de openingsdata van de sites Biztax en Tax-on-web meegedeeld.

Wanneer kunt u uw aangiften in de vennootschaps-, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen indienen?

Deze aangiften vindt u op Biztax vanaf 9 juni 2020.

Ze moeten ingediend worden tegen 24 september 2020.

En de aangiften in de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen?

Deze aangiften vindt u op Tax-on-web vanaf 15 september 2020.

Ze moeten ingediend worden:

  • op papier tegen 5 november 2020;
  • via Tax-on-web (burgers en mandatarissen) tegen 3 december 2020. 

Niet-inwoners opgelet!

De niet-inwoners die voor het eerst inkomsten van Belgische oorsprong ontvangen hebben, moeten zich identificeren bij de FOD Financiën aan de hand van een formulier dat ze op het volgende adres kunnen downloaden.

Anders zullen zij geen aangifte ontvangen of geen toegang tot Tax-on-web hebben.

Als de belastingplichtige geen aangifte invult, zal hij de eventuele overtollig ingehouden bedrijfsvoorheffing waarop hij aanspraak zou kunnen maken, niet terugkrijgen. De belastingplichtige niet-inwoner van België heeft er belang bij om een belastingaangifte aan te vragen rond half oktober en deze in te vullen binnen de hiervoor opgegeven termijnen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-05-2020