To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Einde van het boekjaar in zicht? Heeft u al eens aan winstpremies gedacht?

10/10/2018

Sluit u uw boekjaar ook af op 31 december? En wil u (een deel van) de winst aan uw medewerkers toekennen? Overweeg dan zeker eens de “nieuwe” winstpremies. Deze zijn sinds 1 januari 2018 niet alleen sterk vereenvoudigd (toekenningsprocedure)[1], maar ook financieel (sociaal en fiscaal) bijzonder interessant.

Winstpremies- de troeven op een rij

Het systeem van winstpremies is eigenlijk niet nieuw. De wet van 22 mei 2001 regelde al de deelname van werknemers in de winst en in het kapitaal van vennootschappen. Omdat deze wetgeving relatief rigide was (voornamelijk qua invoeringsmodaliteiten), hervormde de regering het systeem van deelnames van werknemers in de winst tot “winstpremies”.

Deze “nieuwe winstpremies” moeten het de ondernemingen enerzijds mogelijk maken om werknemers op een simpele en flexibele manier een deel van hun winst als premie toe te kennen. Anderzijds zijn ze zowel op sociaal als op fiscaal vlak erg aantrekkelijk om de werknemers te motiveren.

Onderstaand vindt u een overzicht de troeven van het nieuwe systeem in een nutshell:

WINSTPREMIES VANAF 1 JANUARI 2018

Wat?

-Bedrag in geld dat 2 vormen kan aannemen:

*identieke winstpremie: gelijk bedrag of gelijk percentage van het loon voor alle werknemers

*gecategoriseerde winstpremie: verschillend bedrag; hoogte van dit bedrag is afhankelijk van een verdeelsleutel op basis van objectieve criteria

 

Eenvoudige invoeringsprocedure voor identieke winst-premies

Loutere beslissing van de algemene vergadering (gewone meerderheid van de stemmen en verplichte vermeldingen in notulen) + schriftelijke informatieverstrekking op ondernemingsniveau vereist[2]

Lage taxatie

Bevrijdende fiscale inhouding van amper 7% in hoofde van de werknemer.

De winstpremie is wel niet aftrekbaar voor de werkgever.  

Gunstige sociale behandeling

Geen patronale bijdrage, wel 13,07% solidariteitsbijdrage in hoofde van de werknemer

Limiet

Totaalbedrag van de premie mag bij afsluiting van het betreffende boekjaar de limiet van maximum 30% van de totale brutoloonmassa niet overschrijden

 

Omdat cijfers soms meer zeggen dan woorden…

Onderstaand voorbeeld illustreert ongetwijfeld wat de concrete impact is van deze troeven:

WINSTPREMIE vanaf 1 januari 2018

Reële kost werkgever

2.000

Vennootschapsbelasting (29%[3])

-580

Kostprijs

1.420

Patronale bijdrage werkgever

/

Bruto bonus

1.420

Sociale bijdrage werknemer (13,07%)

-185,59

Belastbaar

1.234,41

Belastingen

-86,41

Netto bonus

1.148

*Bovenstaande berekeningen zijn simulaties. Afwijkingen zijn dus steeds mogelijk. In deze berekeningen wordt bovendien rekening gehouden met de situatie op 1 oktober 2018.

Wat te doen met bestaande systemen?

Sinds 1 januari 2018 bestaat het systeem van “deelnames in de winst” niet meer. De regels die van toepassing zijn voor de “nieuwe” winstpremies zijn bijgevolg niet van toepassing op de bestaande systemen van winstdeelnames.

U leest er alles over in ons artikel van 8 maart 2018

Wat kan Securex voor u doen?

Securex beschikt over de nodige modeldocumenten die, zowel bij toekenning van een identieke als van een gecategoriseerde winstpremie, dienen opgesteld te worden. Voor meer informatie hierover alsook over de toepasselijke procedure (die zoals bovenstaand uiteengezet vrij eenvoudig is voor identieke winstpremies) kunt u uw Legal Advisor contacteren.

 


[1] In geval van toekenning van een zogenaamde “identieke winstpremie”.

[2] Voor de gecategoriseerde winstpremie geldt de strikte procedure via CAO of toetredingsakte die ook in de vroegere wetgeving van toepassing was voor de invoering van het participatieplan.

[3] Exclusief de aanvullende crisisbijdrage van 2%.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-10-2018