To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Corona en grensarbeiders: fiscale akkoorden verlengd tot 30 september

29/06/2021

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie werden uw grensarbeiders misschien verplicht om thuis te werken. België heeft in de strijd tegen het coronavirus akkoorden gesloten met Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland inzake thuiswerk. Deze akkoorden bepalen dat de thuiswerkdagen worden beschouwd als arbeidsdagen in het normale werkland. Deze akkoorden werden verlengd tot 30 september 2021.

 

Algemeen principe leidt tot ongewenste gevolgen

Wanneer je arbeidsprestaties levert in het buitenland, dan moet je in vele gevallen ook belastingen betalen in deze “werkstaat”.

Door Covid-19 moeten vele werknemers echter van thuis werken. Dit heeft voor gevolg dat zij voor elke dag thuisarbeid niet belast worden in de gewoonlijke werkstaat, maar in het land waar zij wonen (en dus van thuis werken).

Deze situatie leidt mogelijk tot hogere belastingen en administratieve overlast.

 

Fiscale akkoorden met de buurlanden als oplossing

Om deze nadelige fiscale gevolgen te neutraliseren, sloot België in het voorjaar 2020 minnelijk akkoorden met de buurlanden (Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg). Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 24 juni 2020.

Op basis van die akkoorden zullen de thuiswerkdagen van de werknemers ingevolge de corona maatregelen tijdelijk fictief beschouwd worden als arbeidsdagen in het normale werkland. Het loon van deze grensarbeiders blijft bijgevolg in het buitenland belast.

 

Verlenging tot 30 september 2021

Deze akkoorden zouden eindigen op 30 juni 2021. Gezien de huidige gezondheidssituatie werd echter beslist dat de akkoorden, die al verschillende keren zijn verlengd, tot eind september van kracht zullen blijven.

 

Meer info?

Meer informatie over grensarbeid vindt u in ons artikel van 16 maart 2021 op Lex4You.

 

Bron(nen):

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-06-2021