To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vernietiging van de mobiliteitsvergoeding - Enkele toelichtingen

25/05/2020

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in zijn arrest van 23 januari 2020 de wet op de mobiliteitsvergoeding maar handhaaft wel de gevolgen van die wet totdat er eventueel een nieuwe wet in werking treedt en uiterlijk tot 31 december 2020.

Een nieuwe circulaire[1] licht nu de praktische gevolgen van dat arrest toe indien er geen nieuwe wet zou komen tegen 31 december 2020.

Welke gevolgen heeft dat scenario?

Bij gebreke van een wet, maakt de administratie een onderscheid tussen de mobiliteitsvergoedingen die vóór 24 februari 2020 van kracht waren[2] en die welke vanaf deze datum toegekend zijn.

De mobiliteitsvergoedingen beslist vóór 24 februari 2020

De gevolgen van de mobiliteitsvergoedingen die effectief van kracht waren vóór 24 februari 2020 worden behouden tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 zullen zij gewone bezoldigingen zijn.

De mobiliteitsvergoedingen beslist vanaf 24 februari 2020

Deze “nieuwe” mobiliteitsvergoedingen die aan de werknemer toegekend worden, worden voor de toepassing van de belastingwetten als gewone bezoldiging beschouwd.

Volgens de administratie kan vanaf 24 februari 2020:

  • De werkgever geen mobiliteitsvergoeding meer invoeren en niet langer gunstig beslissen over een eerdere aanvraag van de verkrijger;
  • de werknemer niet langer een mobiliteitsvergoeding aan zijn werkgever vragen.

De werknemer kan tot 31 december 2020 nog altijd vragen om van de mobiliteitsvergoeding over te stappen naar het mobiliteitsbudget als die regeling in de onderneming bestaat. Volgens de administratie valt die mogelijkheid weg vanaf 1 januari 2021.

Welke conclusies kunnen we hieruit trekken?

Zolang er geen nieuwe wetgeving van kracht wordt tegen 31 december 2020, voert de voorzichtige werkgever best geen nieuwe mobiliteitsvergoedingen in en aanvaardt hij geen nieuwe aanvraag meer van zijn werknemers na 24 februari 2020. Die vergoedingen riskeren immers gediskwalificeerd te worden als gewone bezoldiging die onderworpen is aan de inhouding van bedrijfsvoorheffing.

De werkgever kan het systeem van mobiliteitsvergoedingen eventueel vervangen door een mobiliteitsbudget. Voor meer inlichtingen kan contact worden opgenomen met de Legal Advisor.

 


[1] Circulaire 2020/C/61 punt 6.

[2] Datum waarop het arrest in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-05-2020