To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Starters, Ondernemingen - Leef uw boekhoudverplichtingen na!

10/01/2019

Wanneer u een onderneming opricht, wanneer u uw diensten of producten factureert, wanneer u uw rekeningen afsluit, moet u wettelijke verplichtingen naleven. Zo moet u onder meer een boekhouding voeren.

De FOD Economie gaf in dat verband een brochure uit waarin de boekhoudprincipes en uw wettelijke verplichtingen worden belicht. U kunt de brochure raadplegen en downloaden via deze link.

Voor KMO’s (kleine en middelgrote ondernemingen) is het over het algemeen uw boekhoudadviseur die deze verplichtingen in uw plaats vervult.

Het is echter belangrijk om die wettelijke verplichtingen te kennen om uw onderneming correct te beheren, maar ook omdat de wetgever steeds meer financiële sancties oplegt wanneer deze regels niet worden nageleefd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/01/2019