To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus - Verlenging van de steunmaatregelen

11/12/2020

Tijdens een persconferentie op 6 november kondigde de federale regering 38 steunmaatregelen aan om bedrijven, zelfstandigen, werknemers en kwetsbare groepen te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Een aantal ervan zijn bestaande maatregelen die in principe zouden worden verlengd tot het einde van het eerste kwartaal van 2021. In dit artikel geven we u een overzicht.

Deze maatregelen zijn nog niet officieel. Zodra ze officieel zijn, zullen we meer informatie publiceren op Lex4You.

U vindt een volledig overzicht op de website van de eerste minister.  

Om welke maatregelen gaat het?

De volgende maatregelen werden verlengd:

Mogelijkheid tot individueel uitstel van betaling van voorheffing en belasting

Om belastingschuldigen de mogelijkheid te geven hun tijdelijke financiële problemen te overwinnen, biedt de regering De Croo de mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen aan te vragen zonder boetes of nalatigheidsinteresten. 

Hoewel het om de verlenging van een bestaande maatregel gaat, is dit uitstel ditmaal niet automatisch! U hebt tot 31 december 2020 de tijd om het uitstel schriftelijk aan te vragen via het formulier dat de FOD Financiën ter beschikking stelt. 

Vermindering van bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid

U las in ons artikel van 11 juni 2020 dat de wettelijke uitkeringen die worden toegekend aan tijdelijk werklozen in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 zullen onderworpen worden aan een verlaagd tarief van 15% zonder verminderingen.

De eerste minister verlengt ook deze maatregel tot vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.

Dit is een afwijking op het gangbare tarief van 26,75%.

Opgelet! Het verlaagd tarief betreft dus enkel de wettelijke uitkeringen. De sectorale en extralegale aanvullingen worden niet bedoeld en blijven aan het tarief van 26,75% onderworpen. 

Verhoging van het quotum vrijwillige overuren in kritieke sectoren

In de zorgsector, andere kritieke sectoren en essentiële diensten werd het aantal vrijwillige overuren opgetrokken van 100 tot 220 uur. Deze aanvullende overuren blijven fiscaal en parafiscaal vrijgesteld.

Dit betekent dat er op het loon voor die bijkomende vrijwillige overuren geen belasting of voorheffing verschuldigd is. Er is ook geen overloon van toepassing.

Alle informatie over deze maatregel vindt u in onze actua van 24 april 2020.

Extra uitstel voor de betaling van de vennootschapsbijdrage

De regering kondigt extra uitstel van betaling aan voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al uitstel verleend tot 31 oktober 2020 en dit uitstel wordt nu zeker verlengd tot 31 december 2020 en vermoedelijk zelfs tot en met het eerste kwartaal 2021.

Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht

De federale regering verlengt het huidig overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart ten minste tot en met 31 december 2020.

Deze maatregel is gericht op zelfstandigen die hun activiteit wegens de coronaviruscrisis moesten onderbreken of stopzetten. De regering wil ze blijven helpen bij de heropstart van hun activiteiten.

Ze kunnen rekenen op een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) per maand.

De toekenningsvoorwaarden van deze uitkering blijven onveranderd.

Tot slot zou een nieuwe overbruggingsrecht vanaf 1 januari in werking treden. Het zal gebaseerd zijn op een aanzienlijke daling van de omzet. De concrete modaliteiten moeten nog worden uitgewerkt maar dat is voor binnenkort. We houden u uiteraard op de hoogte. 

Wat doet Securex voor u?

Zodra deze maatregelen officieel zijn, informeren wij u op Lex4You.

 

Bron(nen):

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-12-2020