To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mobiliteit in de kijker! Als je de trein of de bus nu eens nam?

29/11/2018

Dat mobiliteit een “hot topic” is, moeten we u niet uitleggen. Mobiliteitsbudget, cafetariaplan, deelwagens,… allemaal concepten die een oplossing zouden moeten bieden voor de fileproblematiek. Maar weet u nog waaraan of waaraf? Een reeks artikels rond dit topic leek ons zeker geen overbodige luxe. Laten we beginnen met een klassieker: het openbaar vervoer.

Op weg met mevrouw Claes

Net zoals in vele reeksen, heeft ook deze reeks van artikels een hoofdpersonage: “mevrouw Claes ”. Mevrouw Claes zal ons gedurende enkele weken vergezellen in haar zoektocht naar het ideale vervoermiddel om zich van thuis (Kontich) naar het werk (Brussel) te verplaatsen. Samen met haar nieuwe werkgever onderzoekt ze immers de voor- en nadelen van diverse vervoermiddelen om het woon- werkverkeer zo optimaal mogelijk te doen.

Trein, tram, bus: waarom wel, waarom niet?

Over het “waarom niet” werd al veel gezegd en geschreven. Zo worden een gebrek aan betrouwbaarheid (niet op tijd rijden) en een slechte verbinding bijvoorbeeld vaak als argument gebruikt om deze vervoerswijzen links te laten liggen.

Maar laten we eens stilstaan bij een aantal redenen om wel met het openbaar vervoer te gaan.

Groener imago voor werknemer en bedrijf

In tijden waarin de verlaging van de CO2-uitstoot en ecologie belangrijker zijn dan ooit, scoor je als werkgever steeds goed als je je werknemer een trein- tram of busabonnement[1] geeft (al dan niet via derdebetalersregeling) voor zijn woon- werkverkeer. En als werknemer draag je ook je steentje bij aan de bescherming van het leefmilieu.

Minder stress voor de werknemer

Met het openbaar vervoer rijden betekent bovendien niet steeds meer stress. Zo ervaren sommige reizigers een rit met de trein als ontspannend aangezien men bijvoorbeeld een boek kan lezen of sociale contacten kan onderhouden. Bovendien hoeft men zich met de trein ook niets aan te trekken van de verkeersdrukte.

En laten we de gunstige sociale en fiscale behandeling niet vergeten

Last but not least: het financieel aspect.

Werkgevers wiens werknemer met het openbaar vervoer naar het werk komt, hebben vanuit sectoraal oogpunt de verplichting om tussen te komen in de kosten die de werknemers maken[2] en dit op basis van de bepalingen van de sectorale CAO of bij ontstentenis daarvan op basis van CAO nr. 19 octies.

Meer informatie over de impact van de NMBS- tarieven op de tussenkomst van de werkgever in het woon- werkverkeer zal eind januari gepubliceerd worden op Lex4You (wijziging NMBS tarieven per 1 februari). Tot dan geldt ons artikel van 26 januari 2018 .

De tussenkomst van de werkgever in de kosten voor het openbaar vervoer zijn bovendien vanuit sociaal oogpunt volledig vrijgesteld. Ook fiscaal gezien geldt een 100% vrijstelling op voorwaarde dat de werknemer in zijn belastingaangifte kiest voor de forfaitaire aftrek.

Mevrouw Claes overweegt de trein

Na het afwegen van de voor- en nadelen, overweegt mevrouw Claes om met de trein naar het werk te gaan. De gunstige financiële (sociale en fiscale) behandeling, alsook de goede treinverbinding tussen Kontich en Brussel bevallen haar. Maar zal mevrouw Claes de daad bij het woord voeren en met de trein naar het werk komen of zal ze zich toch laten verleiden door de voordelen van de wagen?

Meer hierover leest u volgende week in een nieuw artikel rond mobiliteit.

 


[1]Het openbaar vervoer omvat niet enkel trein- tram en bus, maar bijvoorbeeld ook de metro, veerboot, waterbus, fietsbus,…

[2] De werkgever zou natuurlijk ook voor een derdebetalersregeling kunnen kiezen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-11-2018