To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Corona en grensarbeiders: fiscale akkoorden verlengd tot 31 december

18/09/2020

In het voorjaar sloot België een aantal akkoorden met zijn buurlanden om de fiscale gevolgen van thuiswerk door corona te neutraliseren. Op basis van deze akkoorden worden de dagen thuiswerk beschouwd als arbeidsdagen in het normale werkland. Deze akkoorden werden verlengd tot 31 december.

 

Algemeen principe leidt tot ongewenste gevolgen

Wanneer je arbeidsprestaties levert in het buitenland, dan moet je in vele gevallen ook belastingen betalen in deze “werkstaat”. 

Door Covid-19 moeten vele werknemers echter van thuis werken. Dit heeft voor gevolg dat zij voor elke dag thuisarbeid niet belast worden in de gewoonlijke werkstaat, maar in het land waar zij wonen (en dus van thuis werken). 

Deze situatie leidt mogelijk tot hogere belastingen en administratieve overlast.

 

Fiscale akkoorden met de buurlanden als oplossing

Om deze nadelige fiscale gevolgen te neutraliseren, sloot België in het voorjaar een minnelijk akkoord met de buurlanden (Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg). Meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 24 juni 2020

Op basis van die akkoorden zullen de thuiswerkdagen van de werknemers ingevolge de corona maatregelen tijdelijk fictief beschouwd worden als arbeidsdagen in het normale werkland. Het loon van deze grensarbeiders blijft bijgevolg in het buitenland belast.

 

Verlening tot 31 december 2020

De akkoorden die een eerste keer verlengd werden tot 31 augustus 2020, werden recent opnieuw verlengd tot het einde van dit jaar.

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-09-2020