To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aangifte forfaitaire belastingplichtigen - Wat zijn de uiterste indieningsdata?

24/11/2020

Voor belastingplichtigen die onder het ‘forfaitair stelsel’ vallen, gelden andere indieningsdata in de personenbelasting dan voor de overige belastingplichtigen. Een kort overzicht.

  

Verlies volgende data niet uit het oog!

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting voor de forfaitaire belastingplichtigen is 11 december 2020 en dit zowel voor de papieren versie als voor de aangifte via Tax-on-web.

De mandatarissen van landbouwers (gewone en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met 11 januari 2021 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-web (er is geen bijkomende termijn voorzien voor de papieren aangifte).

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-11-2020