To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aangiften forfaitaire belastingplichtigen - Uiterste indieningsdata

09/18/2019

Voor belastingplichtigen die onder het ‘forfaitair stelsel’ vallen, gelden andere indieningsdata in de personenbelasting dan voor de overige belastingplichtigen. Een kort overzicht.

Verlies volgende data niet uit het oog[1]!

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting voor de forfaitaire belastingplichtigen is 13 december 2019 en dit zowel voor de papieren versie als voor de aangifte via Tax-on-web.

De mandatarissen van landbouwers (gewone en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met 10 januari 2020 voor het indienen van een elektronische aangifte via Tax-on-web (er is geen bijkomende termijn voorzien voor de papieren aangifte).

 


[1] Bericht FOD Financiën van 17 september 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/18/2019