To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Ploegenarbeid: Hof van Beroep Antwerpen geeft toelichting

05/03/2021

Werken uw werknemers in ploegen die elkaar opvolgen? Lees dan zeker verder, want misschien kunt u wel genieten van een fiscale gunstmaatregel voor ploegenarbeid.

De interpretatie van die maatregel zorgt soms voor discussies, maar twee recente uitspraken van het Hof van Beroep van Antwerpen brengen nu extra duidelijkheid.

Het Hof geeft het begrip ‘ploegenarbeid’ hierbij een behoorlijk ruime invulling, en dat kan interessant zijn voor u. Terwijl u vroeger misschien dacht dat u niet in aanmerking kwam, zou de maatregel nu toch voor uw onderneming kunnen gelden.

 

Over welke feiten moest het Hof beslissen?

Het Hof van Beroep van Antwerpen moest in twee afzonderlijke zaken beoordelen of pechverhelpers en respectievelijk buschauffeurs in ploegen werken. Zo ja, dan kan hun werkgever genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De werkgever moet dan een deel van de bedrijfsvoorheffing niet doorstorten naar de fiscus en mag dat geld houden zonder verdere verplichtingen.

 

Hoe werkten de pechverhelpers?

In de eerste zaak stuurt een firma pechverhelpers één per één uit naar bestuurders die pech hebben. Die interventies kunnen onderweg, thuis of op reis gebeuren. De firma werkt daarbij met een ploeg die de dag begint en een opeenvolgende ploeg. De uurroosters volgen elkaar min of meer op.

 

Hoe werkten de buschauffeurs?

In de andere zaak ging het specifiek om buschauffeurs die op vaste lijnen rijden. Chauffeurs van de ochtendploeg rijden de bus ’s morgens uit van de stelplaats en worden in de loop van de dag afgelost. Hun collega-chauffeurs van de namiddagploeg brengen de bus dan ’s avonds terug naar de stelplaats.

 

Wat zegt de wet over ploegenarbeid?

Ploegenarbeid is het werk dat wordt uitgevoerd:

 • in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers;
 • die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang;
 • die elkaar in de loop van de dag opvolgen;
 • zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen;
 • zonder dat de overlapping meer dan een kwart van hun dagtaak bedraagt.

Is het werk op die manier georganiseerd binnen uw onderneming? En werkt uw personeel minstens één derde van hun arbeidstijd in ploegen of ’s nachts? Dan geniet u van een fiscaal voordeel onder de vorm van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De vrijstelling bedraagt 22,8% van de belastbare bezoldigingen.

 

Wat zegt het Hof over ploegenarbeid?

In beide rechtszaken begon het Hof van Beroep van Antwerpen met enkele algemene principes:

 • er moet een voldoende ruime invulling gegeven worden aan het begrip ploegenarbeid;
 • het begrip ploegbetekent niet dat men het werk op dezelfde werkplek moet uitvoeren;
 • de aflossingvan de ploeg moet niet  gebeuren op een vaste werkplaats;
 • zowel de inhoud als de omvangvan het werk moeten beoordeeld worden op het niveau van de ploeg en niet op het niveau van de werknemer;
 • een overlapping van de ploegen kan, maar met een maximale overlap van ¼ van de dagtaak;
 • de continuïteit moet verzekerd.

 

Wat betekent dat voor de pechverhelpers?

Elke pechverhelper is aan het werk op een andere locatie, waar zij elke interventie van A tot Z zelf afwerken. Ze lossen elkaar daarom niet af op eenzelfde plaats. Volgens het Hof vormt dat geen probleem om te kunnen spreken van ploegenarbeid. Ook pechverhelpers die alleen op de baan gaan, geven dus recht op de fiscale vrijstelling.

 

En wat met de buschauffeurs?

Ook hier zag het Hof geen probleem. De lijnbussen moeten de hele dag zonder onderbreking kunnen blijven rijden, om de continuïteit te garanderen.

 

Inhoud en omvang van het ploegenwerk

Ploegen moeten hetzelfde werk doen, om recht te geven op de vrijstelling. Daarbij moeten de inhoud en omvang van het werk hetzelfde zijn. Ook daarover moest het Hof zich in beide zaken uitspreken.

 

Inhoud van het werk: samen sterk

Hoewel de pechverhelpers hun taak individueel uitoefenen op afzonderlijke plaatsen, voeren zij volgens het Hof toch een gezamenlijke taak van pechverhelping uit. Ze staan als gezamenlijk team in voor pechverhelping binnen de regio.

Wat de buschauffeurs betreft, is het volgens het Hof geen probleem dat de chauffeurs op verschillende lijnen rijden. De ochtendploeg doet inhoudelijk hetzelfde werk als de namiddagploeg, namelijk het verzorgen van een dienst van lijnbussen.

 

Omvang van het werk

Omdat de wet de term “omvang van het werk” niet uitlegt, besliste het Hof in beide situaties om een eigen invulling te geven aan dit begrip.

Bij de pechverhelpers baseerde het Hof zich op het aantal bewegingen dat een ploeg uitvoert: het verslepen van de wagens, de herstellingen, het brengen en ophalen van een vervangwagen. Het aantal bewegingen van de ploegen moet volgens het Hof gelijkaardig zijn om van de fiscale vrijstelling te kunnen genieten. In de concrete zaak bleek het aantal bewegingen van de late ploeg veel hoger te liggen dan het aantal bewegingen van de ochtendploeg.

Bij de buschauffeurs vertrok het Hof dan weer van de totale duurtijd van de diensten in één ploeg, als criterium om het begrip omvang in te vullen. Wanneer de totale duurtijd gelijkaardig is voor de opeenvolgende ploegen, dan wordt de vrijstelling mogelijk. In dit concreet geval was de omvang voor sommige opeenvolgende ploegen gelijkaardig, maar voor andere niet. De fiscale vrijstelling kon bijgevolg maar voor een deel van de chauffeurs worden toegepast.

 

Wat doet Securex voor u?

Wenst u meer info over de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid? Uw Business Legal Advisor kan u hierbij helpen!

Lees meer over de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid in ons dossier.

 

Bronverwijzing:

 • 2 Arresten van het Hof van Beroep van Antwerpen van 19 januari 2021 (2018AR402 en 2018AR755)

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-03-2021