To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vergeet uw voorafbetalingen voor het tweede trimester niet!

30/06/2017

De tweede kwartaalbetaling in het kader van voorafbetalingen moet ten laatste op 10 juli 2017 gebeuren. Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de fiscale administratie aan om niet te wachten tot deze laatste dag om de betaling te verrichten.

Via voorafbetalingen kunnen zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering vermijden. Andere belastingplichtigen (natuurlijke personen) kunnen via deze regeling dan weer een belastingvermindering bekomen. Meer inlichtingen hierover vindt u in onze artikels van 29 maart 2017 en 26 april 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-06-2017