To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Meer dan €300 consumptiecheques? Volledig bedrag wordt belast

10/11/2020

Wanneer u als werkgever meer dan €300 consumptiecheques toekent aan uw werknemer, dan verliezen al die consumptiecheques hun voordeel op vlak van belastingen en RSZ. Of anders gezegd, de cheques worden dan ‘vanaf de eerste euro’ onderworpen aan belastingen (bedrijfsvoorheffing) en RSZ.

De RSZ had dat standpunt eerder al ingenomen en een nieuwe fiscale circulaire sluit zich hier nu bij aan. Hierna herhalen we nog eens de spelregels van de consumptiecheques.

 

De kernprincipes van consumptiecheques op een rij

Wilt u uw werknemers extra belonen? Dan kunt u tot 31 december 2020 consumptiecheques toekennen aan uw werknemers.

Consumptiecheques zijn een interessante vorm van verloning, want de cheques zijn:

  • vrij van RSZ en belastingen, mits u het plafond van €300 per werknemer respecteert en enkele andere voorwaarden;
  • volledig aftrekbaar, in tegenstelling tot andere cheques (bv. ecocheques).

Werknemers kunnen hun consumptiecheques tot 7 juni 2021 gebruiken in de horeca, sport- en cultuursector en in de kleinhandelszaken. Via de consumptiecheque wil de overheid een financieel duwtje in de rug geven aan de sectoren die het meest worden getroffen door Covid- 19.

Meer informatie over de consumptiecheques leest u op Lex4You.

 

Één van de voorwaarden: de maximumgrens

Om het (para)fiscaal voordeel van de consumptiecheques te benutten, moet u twee maximumgrenzen naleven:

  • de consumptiecheques mogen niet meer bedragen dan de maximale nominale waarde bepaald in de CAO of in de individuele overeenkomst, met een maximum van 10 euro;
  • eenzelfde werkgever mag niet meer dan €300 aan consumptiecheques toekennen aan eenzelfde werknemer. De grens van €300 wordt dus per aparte werkgever beoordeeld.

 

Wat als ik een maximumgrens overschrijd?

De nieuwe fiscale circulaire bevestigt – in navolging van de RSZ – dat consumptiecheques die één van bovenstaande grenzen overschrijden, geen recht geven op de fiscale vrijstelling én voor hun totaliteit zullen belast worden. Het betreft dus niet enkel het deel dat de €10 per cheque of de €300 in totaal per werkgever overschrijdt.

Hetzelfde geldt wanneer er geen maximale nominale waarde per consumptiecheque is bepaald in de CAO of in de individuele overeenkomst.

 

Twee voorbeelden

Voorbeeld 1

U geeft uw werknemer 35 consumptiecheques van €10, dus €350 in totaal. Dan is er op de volledige €350 (en niet enkel de €50 die de grens overschrijdt) RSZ en bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

 

Voorbeeld 2

Een werknemer ontvangt van u 30 consumptiecheques van €10 en van zijn andere werkgever nog eens 30 consumptiecheques van €10. Het totaalbedrag van de ontvangen consumptiecheques (€600) is een vrijgesteld inkomen voor de werknemer. De limiet van 300 euro per werkgever werd immers niet overschreden.

 

Bedrijfsleiders komen niet in aanmerking

De nieuwe fiscale circulaire bevestigt tot slot dat zelfstandige bedrijfsleiders niet in aanmerking komen. Bedrijfsleiders die werknemers zijn, kunnen daarentegen wel van de maatregel genieten.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-11-2020