To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Woning en energie op kosten van de werkgever? Zoveel wordt er belast in 2021

15/01/2021

Sommige werkgevers stellen gratis in een huis ter beschikking van een werknemer, en nemen soms ook de elektriciteit en verwarming voor hun rekening. Voor de werknemer is dat voordeel eigenlijk ‘vermomd’ loon, waarop belastingen verschuldigd zijn.

Hoeveel belasting? Dat hangt er van af of de werknemer belastingen wil betalen op de werkelijke waarde van het voordeel, dan wel zich tevreden stelt met de forfaitaire waardering door de fiscus.

 

Werkelijke of forfaitaire waarde?

Wanneer een werkgever gratis iets ter beschikking stelt aan zijn personeel – denk aan een  wagen, gsm of woning – dan ontstaat er een voordeel van alle aard voor werknemer.

Dat voordeel wordt als loon gezien en dus moet de werknemer op de waarde ervan sociale bijdragen en belastingen betalen. De waarde van een voordeel van alle aard bepalen kan op twee manieren :

  • op basis van de werkelijke waarde;
  • of op basis van een forfait.

 

Forfait voor woning en energie in 2021

Voor een gratis woning of appartement bestaat er een wettelijke formule om de waarde forfaitair te ramen, zoals dat bijvoorbeeld ook bestaat voor het privégebruik van een bedrijfswagen. Voor gratis verwarming en elektriciteit werkt de fiscus met forfaitaire bedragen.

Het voordeel van dat forfait is dat de werknemer met zekerheid belast wordt op dat forfait, zelfs als de werkelijke waarde van het voordeel hoger of lager is.

Zowel de forfaitaire formule als de forfaitaire bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Hierna vindt u alvast een officieus overzicht van de bedragen in 2021. Van zodra wij ook over de officiële bedragen beschikken, leest u het via Lex4You > Fiscaal > Nieuws.

 

Forfaitaire voordeel voor een woning of appartement

De forfaitaire waarde van een gratis huis of appartement wordt berekend volgens één van deze twee formules:

Type woonst

Voordeel van alle aard op jaarbasis

Niet-gemeubeld

Geïndexeerd kadastraal inkomen × 100/60 × 2

Gemeubeld

Geïndexeerd kadastraal inkomen × 100/60 × 2 × 5/3

Het geïndexeerd kadastraal inkomen wordt verkregen door het kadastraal inkomen te vermenigvuldigen met de zogenaamde indexatiecoëfficiënt. Die coëfficiënt bedraagt 1,863 in 2021. In 2020 bedroeg de coëfficiënt 1,8492.

Tip: bereken het voordeel van van alle aard met onze Excel-tool.

 

Forfaitaire voordeel voor verwarming en elektriciteit

De forfaitaire waarde van gratis verwarming en/of elektriciteit wordt berekend op basis van volgende (officieuze) bedragen:

Wie ontvangt het voordeel?

Type voordeel

Bedrag 2021

Bedrag 2020

Leidinggevende of bedrijfsleider

Verwarming

€ 2.080

€ 2.060

Elektriciteit

€ 1.030 (ongewijzigd)

€ 1.030

Andere werknemer

Verwarming

€ 930
(ongewijzigd)

€ 930

Elektriciteit

€ 470

€ 460

 

En hoe zit het met de RSZ?

De hierboven vermelde forfaits dienen om de waarde van het voordeel te bepalen waarop belastingen verschuldigd zijn. Het zit net iets anders wat betreft de waarde waarop RSZ wordt berekend.

 

Woning of appartement

In tegenstelling tot de fiscus, werkt de RSZ niet met een forfaitaire formule bij het heffen van sociale bijdragen op het voordeel van alle aard ‘gratis woning/appartement’. De RSZ heft bijdragen op de werkelijke waarde van de gratis woning of het gratis appartement. Die werkelijke waarde is gelijk aan de maandelijkse geïndexeerde huurprijs waarvoor de werkgever de woning zou kunnen verhuren op de markt.

 

Uitzondering: conciërges

Wordt de woning of het appartement gratis toegekend aan een conciërge, d.w.z. een werknemer die bewaking en toezicht verricht? Dan worden de RSZ-bijdragen bij wijze van uitzondering toch gehoffen op de forfaitaire waarde, volgens de hierboven vermelde fiscale formule.  

 

Verwarming en elektriciteit

Ook voor verwarming en elektriciteit wordt de RSZ niet berekend op de forfaitaire fiscale bedragen, maar wel op de werkelijke waarde van het voordeel (van de verwarming en de elektriciteit).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-01-2021