To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Jonge werknemers - Geen bedrijfsvoorheffing onder bepaalde voorwaarden

04/09/2018

Indien u als werkgever van plan bent om in het najaar jongeren in dienst te nemen, is het handig om weten dat er een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers bestaat.

Deze maatregel heeft als doel te vermijden dat er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden terwijl de jongere geen belasting verschuldigd is, omdat hij te weinig inkomsten heeft.

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is, hoeft geen bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging die aan jonge werknemers betaald wordt, ingehouden te worden gedurende de maanden oktober, november en december[1]:

  • de jonge werknemer moet aan een aantal voorwaarden vermeld in de werkloosheidsreglementering voldoen:
    • hij mag niet meer aan de leerplicht onderworpen zijn
    • hij moet elke studie met volledig leerplan of leertijd stopgezet hebben
    • hij moet alle activiteiten stopgezet hebben die door een studie, leertijd of opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan opgelegd zijn[2];
  • de tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst moet tijdens de maand oktober, november of december aanvangen;
  • het bedrag van de bezoldiging mag 3.225[3] euro belastbaar bruto per maand niet overschrijden.

Bevraag uw jonge werknemer

Opgelet! De jongere zal enkel baat hebben bij deze maatregel indien hij niet reeds voordien bij een andere werkgever tewerkgesteld was en daar ook al een inkomen opbouwde.  Vraag dus voor alle zekerheid even na of uw jonge werknemer de toepassing van deze maatregel wenst.

Indien u een jonge werknemer aanwerft die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, vraag dan aan uw client advisor om tijdens de maanden oktober, november en december geen bedrijfsvoorheffing af te houden op het loon van deze jonge werknemer.

 

 


[1] Punt 2.23 van bijlage III.

[2] Voorwaarden van het artikel 36 § 1, 1° tot 3° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering.

[3] Bedrag inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-09-2018